Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

17.5: Protein Sindirimi
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Protein Digestion
 
TRANSKRİPT

17.5: Protein Sindirimi

Protein sindirimi, yüksek asidik ortamın polipeptit zincirlerinin peptit bağlarını açığa çıkararak protein yapısını kolayca bozabileceği midede başlar. Polipeptit zincirleri bir dizi sindirim enzimi tarafından ayrı amino asitlere ayrıldıktan sonra, amino asitler enerji üretmek için kan dolaşımı yoluyla karaciğere taşınır.

Pepsin

Pepsin, midede üretilen ve insan sindirim sistemindeki ana sindirim enzimlerinden biri olan proteaz ya da protein sindirici enzimdir. İnce bağırsakta salınan kimotripsin ve tripsin ile birlikte çalışan pepsin, daha kısa polipeptit zincirleri oluşturmak için spesifik amino asit türleri arasındaki bağlantıları kırar. Peptidazlar olarak adlandırılan diğer enzimler, daha sonra bu polipeptit zincirlerinin uçlarından bir seferde bir amino asidi ayırırlar. İnce bağırsak, ortaya çıkan amino asitleri kolayca emebilir.

Karaciğer ve Protein Metabolizması

Karaciğer proteinlerin metabolizmasında önemli bir rol oynar. Karaciğer hücreleri, ince bağırsaktan emilen sindirilmiş amino asitleri işler ve böylece enerji üretmek veya karbonhidrat ve yağ üretmek için kullanılabilirler. Bu işlemin bir yan ürünü, karaciğerin daha sonra üre adı verilen çok daha az toksik bir maddeye dönüştürdüğü amonyak adı verilen toksik bir maddedir. Üre daha sonra kana salınır ve idrar yoluyla vücuttan üre salgılayan böbreklere taşınır.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter