Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

34.17: Toprak Ekosistemi
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
The Soil Ecosystem
 
TRANSKRİPT

34.17: Toprak Ekosistemi

Bitkiler, kara bitkileri için doğal bir ortam görevi gören topraktan inorganik mineraller ve su elde ederler. Toprağın bileşimi ve kalitesi yalnızca kimyasal bileşenlere değil, aynı zamanda canlı organizmaların varlığına da bağlıdır. Genel olarak, topraklar üç ana bileşen içerir:

  1. Toprak hacminin yaklaşık yüzde 40 ila 45'ini oluşturan inorganik mineral madde.
  2. Organik madde, toprak hacminin yaklaşık yüzde 5'ini oluşturan humus olarak da bilinir.
  3. Toprak hacminin yaklaşık yüzde 50'sini kaplayan su ve hava.

Sağlıklı toprak, bitki büyümesini teşvik etmek için yeterli miktarda hava, su, mineral ve organik maddeye sahiptir.

Toprak, fiziksel yapısına bağlı olarak dört farklı katmandan oluşur:

  1. O-horizon veya üst toprak
  2. A-arka plan
  3. B-horizon veya toprak altı
  4. C-horizon veya temel toprak

O-horizon, bitkilerin, hayvanların veya mikroorganizmaların ayrışmasının bir sonucu olarak taze ayrışan organik maddelerden oluşur. Üst toprak olarak da bilinir. Bu humus tabakası, toprak verimliliğini, nemi ve hava tutmayı iyileştirmede önemlidir. Humus, toplam toprak hacminin daha küçük bir yüzdesi olsa da yine de önemlidir.

A-arka plan, organik ve inorganik bileşenlerin bir karışımıdır ve kayanın aşınmasıyla oluşan gerçek mineralli toprağın başlangıcıdır.

B horizonu veya alt toprak, üst topraktan daha az verimli olan ince bir kil tabakasıdır. Nem bakımından zengindir ve üst topraktan daha az biyolojik aktivite gösterir.

C horizonu, alttaki yıpranmış kayayı içerir. C horizonunun altında genellikle toprak oluşumunda ana malzeme görevi gören ana kaya bulunur.

Toptak Oluşumu

Toprak, ana kaya materyali üzerinde hareket eden fiziksel, kimyasal ve biyolojik ayrışma süreçlerinin bir sonucu olarak oluşur. Fiziksel ayrışma durumunda, toprak, ana kayanın parçalanmasına neden olabilecek sıcaklık değişimi, rüzgar, don, aşınma veya depremler gibi mekanik eylemlerden oluşur. Kimyasal ayrışmada, ana kaya su, asit veya diğer kimyasal bileşenlerle reaksiyona girer. Biyolojik ayrışma ise bunun tersine, yeraltı hayvanların oyması ve bitki köklerinin kayanın çatlaklarına doğru büyümesi kayanın parçalanmasına neden olur.

Genel olarak, üretilecek toprak türü birbirini etkileyen beş ana faktör tarafından yönetilir - ana malzemenin bileşimi, mevcut canlı organizma türü, iklim koşulları, topografya ve zaman. Bu faktörler arasındaki etkileşim, yeryüzünde sonsuz çeşitlilikte toprak üretir.

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter