Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

6.10: Endokrin Sinyalizasyonu
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Endocrine Signaling
 
TRANSKRİPT

6.10: Endokrin Sinyalizasyonu

Endokrin hücreler, diğer organlarda bulunan uzak hedef hücrelerle iletişim kurmak için hormon üretir. Hormon, dolaşım sistemini kullanarak bu uzak bölgelere ulaşır. Bu, tüm organizmayı hormona maruz bırakır, ancak yalnızca hormon reseptörlerini veya hedef hücreleri eksprese eden hücreler etkilenir. Bu nedenle, endokrin sinyali hedef hücrelerinden yavaş yanıtlar verir ancak bu etkiler de daha uzun sürer.

İki tür endokrin reseptörü vardır: hücre yüzeyi reseptörleri ve hücre içi reseptörler. Hücre yüzeyi reseptörleri, diğer membrana bağlı reseptörlere benzer şekilde çalışır. Hormonlar, ligand, hormona özgü G proteinine bağlı bir reseptöre bağlanır. Bu, reseptörde konformasyonel değişiklikleri başlatır ve G—proteininin bir alt birimini serbest bırakır. Protein, sinyal kademelerini ve transkripsiyon faktörlerini tetikleyerek mesajı içselleştiren ikinci habercileri harekete geçirir.

Epinefrin, norepinefrin, insülin, prostaglandinler, prolaktin ve büyüme hormonları dahil olmak üzere birçok hormon hücre yüzeyi reseptörleri aracılığıyla çalışır.

Testosteron, östrojen ve progesteron gibi steroid hormonlar, hücre içi reseptörleri kullanarak sinyalleri iletir. Bu hormonlar küçük hidrofobik moleküllerdir, bu nedenle doğrudan dış hücre zarını geçerler. İçeri girdikten sonra ve bu hücre bir hedef hücre ise, hormon reseptörüne bağlanır. Bağlanma, reseptörde bir transkripsiyon faktörü olarak potansiyelini etkinleştiren konformasyonel bir değişiklik yaratır. Reseptör veya hormon reseptör kompleksi aktive edildikten sonra gen ekspresyonunu destekler veya bastırır.

Hücre içi hormon reseptörleri, reseptörlerin büyük bir süper ailesidir, ancak hepsi, üç farklı alana sahip benzer bir tek polipeptit zincirine sahiptir. N—terminali, aktif transkripsiyon faktör alanıdır. Orta kısım, ilgilenilen gene özgü bir DNA bağlama alanı içerir. Ve hormon, C—terminalinde bir alana bağlanır.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter