Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

7.4: Kinetik Enerji
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Kinetic Energy
 
TRANSKRİPT

7.4: Kinetik Enerji

Kinetik enerji, hareket halindeki bir cismin iş yapma veya değişimi yürürlüğe koyma yeteneğidir. Birçok şekilde olabilir. Örneğin, bir şelaleden akan suyun kinetik enerjisi vardır. Biyolojik sistemlerde, seyahat etmekte olan ışık parçacıkları kimyasal enerji oluşturmak için bitkiler tarafından emilir. Hayvanlar kimyasal enerjiyi tüketirler ve kokularını havada taşıyan molekülleri aracılığı ile salarlar. Ayrıca yırtıcılardan kaçtıklarında da kinetik enerji üretirler. Tüm sistemler, aynı tüm gezegenlerin ve yıldızların hareketinin gerçekleştiği güneş sistemi gibi kinetik enerjiye de sahiptir.

Kinetik Enerji

Kinetik enerji hareket eden nesnelerin enerjisidir. Örneğin, bir barajın arkasındaki su potansiyel enerjiye sahipken, şelaleden hızla akan suyun kinetik enerjisi vardır. Eğer şelalenin dibinde, su hareket etmeyi durdurur ve birikmeye başlarsa, enerjisi tekrar potansiyel enerjiye dönüşür.

Biyolojik sistemlerde, nesneler farklı şekillerde hareket ettikçe kinetik enerji çeşitli formlarda olabilir. Örneğin, bitkilerin büyümek ve gıda yapmak için absorbe ettiği, çok hızlı hareket eden, şekil değiştiren ve iş yapmak için kullanılan ışık parçacıkları (fotonlar) karbonhidrat formunda bir kimyasal enerji üretimi için kullanılır.

Kinetik enerji, hayvanların kokusunu taşıyan moleküllerin uzaklaşmasına ve yakındaki bir yırtıcıyı çekmesine olanak tanır. Bitkilerde oluşan kimyasal enerji hayvanlar tarafından tüketildiğinde, hayvanların bir yırtıcıdan kaçmasına olanak sağlar. Bu aynı zamanda bir kinetik enerji biçimidir.

Kinetik enerji de bir nesneden diğerine geçirilebilir. Örneğin, bilardo oynayan bir kişi isteka yardımıyla topa, top ise kinetik enerjisini sonra başka bir topa vurarak geçirir. Tüm sistemler kinetik enerjiye sahip olabilir— güneş sistemimizdeki tüm gezegenlerin ve yıldızların hareketi kinetik enerjidir.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter