Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

16.6: Viral Rekombinasyon
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Viral Recombination
 
TRANSKRİPT

16.6: Viral Rekombinasyon

Hücreler bazen aynı anda birden fazla virüs tarafından enfekte edilir. İki virüs, aynı hücrede replikasyon için genomlarını açığa çıkarmak üzere parçalandığında, genomlarının benzer bölgeleri birlikte çiftleşebilir ve rekombinasyon adı verilen bir süreçte dizileri değiştirebilir. Alternatif olarak virüsler karşışıklı gen alış verişi yaparak parçalı genomların oluşmasına sebep olabilirler.

Viral Rekombinasyon Yeni Hastalıklar Yaratabilir

Bazı hastalıklar birden fazla türe bulaşabilir. Örneğin, domuzlar, genellikle domuzları enfekte eden virüslere ek olarak, bazı insan ve kuş virüsleri tarafından enfekte olabilir. Virüsler aynı hücreyi birlikte enfekte ettiklerinde rekombinasyon yapabildikleri için, domuzlar bazen insanları enfekte edebilecek yeni virüsler oluşturmak için diğer türlerden virüsleri yeniden birleştiren “karıştırma kabı” gibi davranabilirler. Bu endişe verici fenomen, diğer türlerden gelen bulaşıcı materyalin insan popülasyonuna girebileceği bir yolu temsil eder. Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar zoonoz olarak bilinir. İnsanlar olarak bu tür virüslere karşı oldukça duyarlı olabiliriz, çünkü bağışıklık yaratacak bir maruz kalma geçmişimiz yoktur.

İnfluenza A, viral hastalıkların “karıştırma kabı” teorisinin en önemli örneğidir. Araştırmalar domuz, kuş ve insan influenza A virüslerinin domuz konakçılarının içinde yeniden toplandığını göstermiştir. Bu olaylar, insan ve kuş virüslerinden gelen genleri içeren “çift parçalı” virüsleri ve insan, kuş ve domuz virüslerinden gelen genleri içeren “üçlü parçalı” virüsleri oluşturmuştur. Hollanda'da, insan ve kuş gribi genlerinden oluşan yeniden toplanmış bir virüs domuzlardan insanlara bulaşmıştır.


Önerilen Okuma

Tags

Viral Recombination Mixed-up Genetic Sequences Virus Strains Viral Replication Genome Exchange Reassortment Evolved Viruses Population Change Over Time Co-infection New Diseases

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter