Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

29.3: Biyoçeşitlilik ve İnsani Değerler

İÇİNDEKİLER
JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Education
Biodiversity and Human Values
 
TRANSKRİPT

29.3: Biyoçeşitlilik ve İnsani Değerler

İnsan uygarlığı birçok yönden biyolojik çeşitliliğe dayanmaktadır. Türlerin biyolojik çeşitliliğindeki ani değişiklikler, hava koşullarını ve dolayısıyla insan medeniyetlerini değiştirebilecek çevresel değişikliklere neden olmaktadır.

İnsanlık, atalarının insanlar için uygun yiyecek türleri bulmasıyla gelişen tarıma bağımlıdır. İnsanlık en az 11.000 yıl önce çiftliklerde yetiştirilecek bitki ve hayvan türlerini seçmeye başladı. Binlerce yıl geriye gittiğimizde, insanlar gıda, inşaat malzemeleri, tekstil ve ilaç için türler üzerinde yapay seçilim uygulamışlardır. Bu ilerleme hala devam etmektedir. İnsan zekası, doğal dünyayı incelemekten ve endüstriyel kullanım için malzemeleri ve bileşikleri doğrudan kullanmaktan veya değiştirmekten yararlanmaya devam etmektedir. Mevcut biyolojik çeşitlilik düzeyini korumak, keşiflerin yapılma olasılığını önemli ölçüde artıracaktır.

Yeni Keşifler

Örneğin, 1969'da Thomas D. Brock ve Hudson Freeze, Yellowstone Ulusal Parkı'ndaki Lower Geyser Basin’ini inceliyorlardı ve şaşırtıcı derecede ısıya dayanıklı bir bakteri türü keşfettiler. Bu bakteriden Taq polimeraz adı verilen bir enzim izole edildi. Bu enzim, araştırmacıların, ilaç, gıda ve tüketim mallarının üretiminde devrim yaratan biyoteknolojik gelişmelerin çoğunun altında yatan polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) gerçekleştirmesine olanak tanımaktadır.

Bazıları için insanlığa fayda sağlayan keşifler, biyoçeşitliliğin korunmasında insan sorumluluğunun en güçlü argümanıdır; diğerleri için biyoçeşitliliğin kendi iyiliği için korunması gerektiğini savunarak daha az insan merkezli bir görüşe sahiplerdir. İnsan faaliyetleri biyolojik çeşitliliği azalttığı için, zararı en aza indirmek bizim sorumluluğumuzdadır.


Önerilen Okuma

Tags

Biodiversity Human Values Plants Secondary Plant Compounds Medication Poisons Venoms Chronic Conditions Agriculture Selective Breeding Ecosystem Health Clean Water Clean Air Frogs Snails Lichens Aesthetics Ecotourism Revenue Generation Environmental Changes Weather Patterns Human Civilizations

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter