Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

26.3: İletişim
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Communication
 
TRANSKRİPT

26.3: İletişim

İki hayvan arasındaki iletişim, bir hayvanın, bilgiyi alan diğer hayvanda bir değişikliğe neden olan bilgi sinyali ilettiğinde gerçekleşir. Organizmalar birbirleriyle birçok farklı yolla iletişim kurar. Sinyaller işitsel, kimyasal, görsel, dokunsal veya bunların bir kombinasyonu olabilir. İletişim, hayatta kalmayı, büyümeyi ve üremeyi destekleyen kritik bir davranışsal adaptasyondur.

İletişim Türleri

Yaygın bir iletişim biçimi görsel iletişimdir. Görsel iletişim, cennet kuşunun ayrıntılı dansları gibi bir eşi çekmek veya bir kurdun diş göstermesi veya şeritli deniz kobrasının (zehirli bir yılan) parlak renklerler karşı tarafı uyarması şeklinde kullanılabilir. Arının sallanma dansı, kovanın diğer üyelerini kaynakların yeri hakkında bilgilendiren bir başka önemli görsel iletişimdir.

Hayvanlar ayrıca mesaj göndermek için sıklıkla kimyasal sinyaller kullanırlar. Örneğin, çakal gibi köpekgiller, baskınlık kurmak veya bir eşin ilgisini çekmek için sık sık kokulu izler bırakırlar.

Ulumalar, şarkılar veya cıvıltılar gibi seslendirmeler de dahil olmak üzere işitsel iletişim de yaygındır. Örneğin cırcır böcekleri, türdeşleri ile iletişim kurmak için türe özgü akustik sinyalleri (tipik olarak bir dizi cıvıltı) kullanır. Filler, iletişim kurmak için insan işitme aralığının altında çok düşük frekanslı sesler kullanırlar.

Madagaskar tıslayan hamamböceği, dokunsal iletişim kullanan birçok böcek türünden biridir. Özellikle, antenini uygun bir partnere dokunma (antennation) tekniğini kullanırlar. İnsanlar da dahil olmak üzere diğer birçok hayvan da dokunsal jestler kullanırlar.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter