Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

5.3: Sıvı Mozaik Modeli
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

This content is Free Access.

Education
The Fluid Mosaic Model
 
TRANSKRİPT

5.3: Sıvı Mozaik Modeli

Akışkan mozaik modeli ilk olarak araştırma gözlemlerinin görsel bir temsili olarak önerildi. Model, membranların bileşimini ve dinamiklerini içerir ve membranla ilgili gelecekteki çalışmalar için bir temel görevi görür. Model, plazma zarının yapısını fosfolipidler, proteinler ve karbonhidratları içeren çeşitli bileşenlerle gösterir. Bu integral molekülleri, gevşek bir şekilde bağlanır, hücrenin sınırını tanımlar ve optimum işlev için akışkanlık sağlar.

Lipidler

Sıvı mozaik modelinin en bol bulunan bileşeni lipitlerdir. Lipitler, hem fosfolipitleri hem de kolesterolleri içerir. Fosfolipidler hem hidrofobik hem de hidrofilik kısımlara sahip olan amfipatik yapılardır. Hidrofilik —su seven— baş ve iki hidrofobik —sudan korkan— yağ asidi kuyruğundan oluşurlar. Fosfolipidler kendiliğinden, hücrenin içini dışarıdan ayıran bir lipit çift tabaka oluştururlar. Lipid çift tabaka, içeri bakan hidrofobik kuyruklardan ve hücrenin içindeki ve dışındaki sulu ortama bakan hidrofilik kafalardan oluşur. Kolesteroller, membran akışkanlığını ve esnekliğini düzenlemede rol oynayan bir steroid sınıfıdır. Membran akışkanlığı, belirli moleküllerin ve iyonların plazma membranından taşınmasını kolaylaştırır.

Proteinler

Mozaiğin ikinci ana bileşeni proteinlerdir. Proteinler, lipid çift tabaka ile farklı şekilde ilişkilendirilebilir. Örneğin, bazıları, transmembran reseptörler olarak görev yapan ve molekülleri membranlar boyunca taşıyan proteinleri taşıyan integrinler gibi tamamen membrana entegre edilmiştir. Bu tür entegre proteinler, integral proteinler olarak adlandırılır. Diğer proteinler, östrojen reseptörlerinde olduğu gibi yalnızca hücre yüzeyinde veya sitozolde bulunabilir. Bu proteinlere periferik proteinler denir.

Karbonhidratlar

Akışkan mozaik modelinin son bileşeni karbonhidratlardır. Glikoproteinleri oluşturmak için proteinlere veya glikolipidleri oluşturmak için fosfolipitlere bağlandıkları zarın dış yüzeyinde bulunurlar. Bu karbonhidrat komplekslerine glikokaliks —hücrenin şeker kaplaması— denir. Mozaikteki bazı karbonhidratlar, hücrelerin kendi (aynı organizmanın hücreleri) ve kendi olmayan (yabancı hücreleri veya partikülleri izinsiz giren) ayırt etmesini sağlayan markerler olarak önemli roller oynarlar.

Bu bileşenler birlikte, beş ila on nanometre arasında değişen bir kalınlığa sahip bir hücrenin plazma membranını oluşturur. Plazma zarları, hücresel işlevi ve homeostazı sürdürmek için birçok temel işlemi gerçekleştirmek üzere çevreleriyle etkileşime girer.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter