Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

27.6: Biyojeokimyasal Çevrimler Nedir?
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
What are Biogeochemical Cycles?
 
TRANSKRİPT

27.6: Biyojeokimyasal Çevrimler Nedir?

Organik moleküllerdeki en yaygın elementler - karbon, hidrojen, oksijen, nitrojen, sülfür ve fosfor - ekosistemde sınırlı miktarlarda bulunmaktadır. Bu nedenle, bu besinler ekosistemin hem biyotik hem de abiyotik bileşenleri aracılığıyla, genellikle biyojeokimyasal döngüler olarak adlandırılan süreçlerde geri dönüştürülmelidir.

Biyojeokimyasal Döngüler ve Ayrışma

Su, karbon, nitrojen, sülfür ve fosfor gibi canlı organizmaları oluşturan maddeler ekosistem içinde sınırlı miktarlarda bulunur ve muhafaza edilmeli ve geri dönüştürülmelidir. Bu madde çeşitli kimyasal formlarda bulunabilir ve atmosferde, karada veya altında ve su ortamlarında uzun süreler geçirebilir. Ekosistemdeki besinlerin parçalanmasında ve geri dönüşümünde önemli bir bileşen, sıcaklık, nem ve besin mevcudiyetinden etkilenen ayrışmadır. Örneğin, organik madde, daha düşük sıcaklıklara ve daha mevsimsel iklimlere sahip ılıman ortamlara kıyasla yağmur ormanlarında çok daha hızlı ayrışmaktadır.

İnsan Aktivitesi

İnsan faaliyetleri, biyojeokimyasal döngülerin dengesini değiştirmede de önemli bir rol oynayabilir. Örneğin, 2011 yılında Erie Gölü, kaydedilen tarihinin en büyük zararlı alg patlamasını yaşadı. Bu, yerel hava koşullarındaki değişikliklerle birlikte uzun yıllar tarımsal fosfor ilavesinin bir sonucuydu. Ötrofikasyon adı verilen aşırı besin seviyeleri, iki toksik siyanobakteri türünün, Microcystis ve Anabaena'nın büyümesini sağladı.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter