Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

24.7: Alerjik Reaksiyonlar
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Allergic Reactions
 
TRANSKRİPT

24.7: Alerjik Reaksiyonlar

Genel bakış

Bağışıklık sistemi gıda, polen veya evcil hayvan tüyü gibi benign bir yabancı yapıya karşı bir tepki tetiklediğinde ortaya çıkan bir alerjiden söz ederiz. Bu elisitörlere alerjenler denir. Aşırı duyarlı bir bireyin bağışıklık sistemi belirli bir alerjene karşı hazırlanmışsa, alerjenin sonraki her karşılaşmasında alerjik semptomları tetikleyecektir. Semptomlar, saman nezlesi gibi hafif ila ölümcül olabilecek anafilaktik şok gibi şiddetli olabilir.

Duyarlılık, Alerjinin İlk Adımıdır

Bağışıklık sistemi, bir organizmayı bakterilere, virüslere, mantarlara, toksinlere ve parazitlere karşı savunmak için çok önemlidir. Bununla birlikte, aşırı duyarlı bir yanıtta, zararsız maddeler tarafından tetiklenebilir ve alerji adı verilen hoş olmayan veya potansiyel olarak yaşamı tehdit eden aşırı reaksiyonlara neden olabilir. Alerji oluşturmanın ilk adımı duyarlılaşmadır. Örneğin, solunum yolundaki bağışıklık hücreleri ilk kez poleni alıp alerjenleri parçalara ayırdığında, bir birey yakup otu polenine alerjisi olur. Bu bağışıklık hücrelerine antijen sunan hücreler veya APC'ler denir, çünkü bunlar yüzeylerinde bozulmuş alerjen parçalarını sergilerler. APC'lerin örnekleri dendritik hücreler, makrofajlar ve B hücreleridir.

Daha sonra, APC'ler karşılaşılan Tip 2 yardımcı T hücrelerini etkinleştirir (Th2). Aktive edilmiş Th2 daha sonra, B hücrelerinin antikor üreten plazma hücrelerine farklılaşmasına neden olan kimyasal sinyalleri (örneğin sitokinler) serbest bırakır. Plazma hücreleri de bir antikor sınıfı olan immünoglobulin E'yi (IgE) üretir.

IgE oluşturulduktan sonra mast hücrelerinin yüzeyine bağlanır. Mast hücreleri özellikle deri, akciğer mukozası, sindirim sistemi, ağız ve burun gibi bir organizmanın dışını ve içini ayıran dokularda yaygındır. IgE'nin mast hücrelerine bağlanması, duyarlılaşmayı sonlandırır.

Tekrarlanan Alerjene Maruz Kalma Uygunsuz Bir Bağışıklık Tepkisine Neden Olur

Vücudun bir dahaki sefere yakup otu poleni ile karşılaştığında, IgE mast hücrelerini histaminler, lökotrienler ve sitokinler gibi inflamatuvar kimyasallar üretmeye teşvik eder. Bu kimyasallar saman nezlesinin tipik alerjik semptomlarını üretir: hapşırma, burun akıntısı ve burun yolu iltihabı. Alerjene maruz kalma ayrıca, mast hücrelerinin ve Th2'nin, eozinofiller ve bazofiller gibi diğer inflamasyona neden olan bağışıklık hücrelerini toplayan ve etkinleştiren ve semptomları daha da güçlendiren kimyasal sinyaller salmasına neden olur.

Duyarlılık sırasında yakupotu polenine yanıt olarak üretilen IgE yakupotuna özgüdür. Bu, IgE'nin yakupotu poleniyle her karşılaştıklarında bir bağışıklık tepkisini (yani alerjik reaksiyon) tetikleyeceği anlamına gelir. Bazı durumlarda, yakupotu polenine özgü IgE, diğer alerjenlere yanıt olarak bir alerjik reaksiyonu da tetikleyebilir. Bu sürece çapraz reaksiyon denir.

Anafilaktik Şok, Potansiyel Olarak Ölümcül Bir Sistemik Alerjik Reaksiyondur

Bazı alerjik epizotlar sadece bir rahatsızlık oluşturabilirken, diğerleri hızlı bir şekilde tedavi edilmezse potansiyel olarak ölümcül sonuçlara sahiptir. Anafilaksi prevalansı bölgesel olarak değişiklik gösterse de, insanların tahminen %0,05-2'si anafilaktik şoktan muzdariptir; sistemik bir alerjik yanıtın hızlı başlangıcıdır. Tetikleyiciler yiyecek, ilaç, lateks ve böceklerden zehir olabilir. Alerjene maruz kaldıktan birkaç dakika sonra, mast hücreleri kan dolaşımına çok sayıda aracı madde salgılar. Histaminler, lökotrienler ve triptaz gibi aracılar hava yollarının kısıtlanmasına (bronkokonstriksiyon), kan damarlarının genişlemesine (vazodilasyon), mukus üretiminin artmasına, kalp atış hızında değişikliklere ve damar geçirgenliğine yol açarlar.

Anafilaksi teşhisi için, alerjene maruz kaldıktan sonra birkaç dakika ile saatler arasında değişen bir süre içinde döküntüler, hızlı mukus artışı, nefes almada güçlük, düşük kan basıncı ve gastrointestinal semptomlar aranmalıdır. Epinefrin, anafilaksi sırasındaki karmaşık fizyolojik değişikliklere karşı koyduğu bilinen tek güçlü ilaçtır. Kan damarlarının daralmasını başlatır, kalp atış hızını artırır, kalp kasılmasını dengeler ve hava yollarındaki hava akışını artırır. Anafilaksi başladıktan sonra hızlı yanıt kritik önem taşıdığından, epinefrin genellikle bir EpiPen kullanılarak otomatik olarak uygulanır.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter