Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

12.7: Geri Çaprazlama
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Test Cross
 
TRANSKRİPT

12.7: Geri Çaprazlama

Aleller, aynı genin farklı biçimleridir. İnsanlar ve diğer diploid organizmalar, her bir ebeveynden birer tane olmak üzere, her genin iki alelini miras alır

Bir alel, etkileri aynı gen konumunda başka bir alel tarafından maskelenirse çekiniktir. Örneğin bezelye bitkilerinin çiçekleri mor veya beyaz olabilir. Bu durumda, beyaz çiçekler çekiniktir çünkü mor çiçekler için alelin tek bir kopyası, beyaz çiçekler için alele sahip olsalar bile, mor çiçekli bir bitkiye neden olur.

Bir organizma bilinen bir resesif özellik sergiliyorsa, organizmanın genotipini —kalıtsal alel çiftini— belirlemek basittir. Yalnızca bir genotip, pp (iki resesif alel) beyaz çiçekler üretir.

—Mor çiçekleri olan bezelye bitkisi gibi— baskın bir özelliği olan bir organizma için genotipi belirlemek o kadar kolay değildir. İki genotip, PP ve Pp , mor çiçekler üretir.

Bilim adamları, basit baskın özellikler sergileyen organizmaların genotiplerini belirlemek için geri çaprazlama kullanır. Bir geri çaprazlama, söz konusu organizmanın, baskın özelliğinin resesif karşılığını gösteren bir organizmanın üremesini veya melezlenmesini içerir.

Mor çiçekli bir bezelye bitkisi için yapılan geri çaprazlamada, bitki beyaz çiçekleri olan ( pp genotipi) bir bezelye bitkisiyle yetiştirilir. Ortaya çıkan yavruların çiçek rengi, mor çiçekli ebeveynin homozigot ( PP ) veya heterozigot ( Pp ) olduğunu ortaya çıkarır.

Bitki homozigotsa, tüm yavrular, baskın P alellerinden birini ve diğer ebeveynin resesif p alellerinden birini miras alır. Baskın aleller resesif alelleri maskelediğinden, tüm yavrularda baskın özellik olan mor çiçekler olacaktır.

Bitki heterozigotsa, yavruların yaklaşık % 50'si resesif p alelini ve diğer ebeveynden başka bir resesif aleli miras alır. Bu nedenle, bu çaprazlamadan gelen yavruların yaklaşık yarısı beyaz çiçeklere sahip olacaktır. Bu şekilde, geri çaprazlama, bilinmeyen ebeveyn genotiplerini ortaya çıkarabilir.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter