Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

19.9: Retina
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
The Retina
 
TRANSKRİPT

19.9: Retina

Retina, gözün arkasındaki ışığı sinir sinyallerine dönüştüren bir sinir dokusu tabakasıdır. Fototransdüksiyon adı verilen bu işlem, retinanın arkasındaki çubuk ve koni fotoreseptör hücreleri tarafından gerçekleştirilir.

Fotoreseptörler, çubuk hücrelerindeki rodopsin gibi fotopigment molekülleri içeren membranöz disk yığınlarına sahip dış segmentlere sahiptir. Fotopigmentler ışığı emer ve hücrenin karanlıkta olduğu zamana göre hiperpolarize olmasına (daha negatif bir membran potansiyeli) neden olan bir moleküler olay kaskadını tetikler. Bu hiperpolarizasyon nörotransmitter salınımını azaltır. Bu nedenle, diğer duyusal nöronların çoğu için uyaranlardan farklı olarak, ışık, fotoreseptörlerden nörotransmitter salınımında bir azalmaya neden olur.

Çubuklar ve koniler her ikisi de ışığı tespit etse de vizyonda farklı roller oynarlar. Çubuklar ışığa karşı oldukça hassastır ve bu nedenle gece gibi düşük ışık koşullarında baskındır. Koniler daha az hassastır ve çoğu gündüz görüşü için kullanılır. Koniler foveada (çok az çubuk içeren retinanın merkezine yakın küçük bir girinti) yoğunlaşır ve gözün odaklandığı bölgede yüksek düzeyde görme keskinliği sağlar.

Koniler ayrıca renk bilgisini de iletir, çünkü farklı tipler (insanlarda S (kısa), M (orta) ve L (uzun)) ışığın farklı dalga boylarını maksimum şekilde emer. Bunun nedeni, tüm koni türlerinde tüm opsinler bulunsa da farklı ışık absorbsiyon özelliklerine sahip farklı opsin moleküllerinin, her bir konide farklı oranlarda bulunmasıdır. Farklı koni türlerinin göreceli aktivasyonu rengi kodlar.

Fotoreseptörler retinanın ortasındaki bipolar hücrelere görsel bilgi gönderir, bipolar hücreler de retinanın önündeki ganglion hücreleriyle sinaps yapar. İki ek hücre tipi (horizontal ve amakrin hücreler) bu kavşaklardaki hücreler arasındaki lateral etkileşimlere aracılık eder. Yatay hücreler fotoreseptör-bipolar sinapsları modüle ederken, amakrin hücreler bipolar-ganglion sinapslarını etkiler. Bu devre, bilginin retinanın daha geniş kısımlarına entegrasyonuna izin verir ve değişen ışık koşullarında kontrastın tespiti gibi görsel bilgilerin ilk işlenmesini sağlar.

Görsel bilgi daha sonra (glial hücrelerle birlikte) gözün arkasındaki optik siniri oluşturan ganglion hücrelerinin aksonlarından aşağı doğru hareket eder. Optik sinirden, görsel bilgi ek işleme ve yorumlama için beyne gider.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter