Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

28.2: Dağılım ve Dispersiyon
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Distribution and Dispersion
 
TRANSKRİPT

28.2: Dağılım ve Dispersiyon

Populasyonlardaki spesifik etkileşimleri anlamak için, bilim adamları tür bireylerinin mekansal düzenini ölçerler. Bu coğrafi düzenleme, türlerin dağılımı olarak bilinir. Yüksek oranda bölgesel türler, bireylerin birbirinden nispeten eşit mesafelerde yerleştirildiği tekdüze bir dağılım modeli sergiler. Yiyecek veya barınak gibi belirli kaynaklara yüksek oranda bağlı olan türler, bu kaynaklar etrafında yoğunlaşma eğilimindedir ve bu nedenle kümelenmiş bir dağıtım modeli sergilerler. Son olarak, kaynakların veya diğer bireylerin yerleşiminden etkilenmeyen organizmalar rastgele bir dağılım modeli sergilerler.

Dağılım Modelleri

Bir tür dağılımı, türün bireyleri tarafından kullanılan tüm alanı kapsar. Organizmalar eşit aralıklarla yerleştirilebilir, gruplar halinde kümelenebilir veya bölgeye rastgele dağılabilir.

Düzgün dağılım sergileyen türlerde, bireyler birbirinden eşit olarak ayrılırlar. Yakındaki diğer bireylerin büyümesini önlemek için kimyasalları toprağa bırakan bitkiler, tekdüze dağılım sergilerler. Bölgesel türler de düzgün dağılma eğilimindedirler. Örneğin, dağ aslanları, erkeklerin dişiler ve kaynaklar etrafındaki alanı savunduğu, oldukça bölgesel bir türdür.

Çok fazla hareket etmeyen veya sosyal gruplar veya kümeler halinde yaşayan organizmalar, genellikle kümelenmiş bir dağılım gösterirler. Bu tür dağılım en yaygın olanıdır ve kaynaklar düzensiz veya bölgesel olarak yoğunlaştığında ortaya çıkabilir. Kümelenmiş dağılım, grup içinde kalmayan hayvanların çiftleşmesi zor olacağından, küçük populasyon boyutundan kaynaklanabilir.

Son olarak, rastgele dağılım gösteren organizmalar nispeten nadir görülür, ancak bol kaynaklara sahip habitatlarda daha yaygın olarak görülür. Rastgele dağıtılmış organizmaların örnekleri arasında rüzgarla dağılmış tohumları olan bitki türleri yer alır. Bu organizmalar, kaynakların ve diğer bireylerin yerleşiminden bağımsız olarak koşulların uygun olduğu her yere yerleşmektedirler.

Tür dağılımı, farklı mekansal düzeylerde de farklı olabilir. Örneğin, üreyen yelkovan kuşu (bir deniz kuşu türü) popülasyonunda bireyler tek tip bir dağılım gösterirler. Bununla birlikte, tüm tür düzeyinde, populasyonlar, yuva inşa etmeye uygun ve avcılardan korunan adalarda toplanarak, kümelenmiş bir dağılım gösterir.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter