Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

19.11: Tensel Algılama
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Somatosensation
 
TRANSKRİPT

19.11: Tensel Algılama

Somatosensoriyel sistem, duyusal bilgileri deriden, mukoz membranlarda, uzuvlardan ve eklemlerden iletileri toplar ve iletir. Somatosensasyon daha çok dokunma hissi olarak bilinir. Tipik bir somatosensör yolak üç tip uzun nöron içerir: birincil, ikincil ve üçüncül. Birincil nöronlar, dorsal kök gangliyonları adı verilen nöron gruplarında omuriliğin yakınında bulunan hücre gövdelerine sahiptir. Ganglionların duyusal nöronları, dermatomlar olarak adlandırılan cildin belirlenmiş bölgelerini innerve eder.

Deride, mekanoreseptörler olarak adlandırılan özel yapılar, mekanik basıncı sinir sinyallerine dönüştürür. Tüysüz deride, çoğu uyarı dört tip mekanoreseptörden biri tarafından tespit edilebilir. Bunlardan ikisi, Merkel diskleri ve Ruffini uçları, yavaş adapte oluyor ve cilt ile uzun süre temas halinde kalan uyaranlara cevap vermeye devam ederler. Merkel diskleri hafif dokunuşlara tepki verir. Ruffini uçları daha derin statik dokunuşu, cildin gerilmesini, eklemlerin deformasyonunu ve ısıyı tespit eder.

Diğer iki major kutanöz mekanoreseptör, Meissner korpüskülleri ve Pacinian korpüskülleri, hızla adapte olurlar. Bu mekanoreseptörler, Braille alfabesini okumak için gerekli olanlar gibi dinamik uyaranları tespit eder. Meissner korpüskülleri, düşük frekanslı titreşimlerin yanı sıra hassas dokunma ve basınca da duyarlıdır. Pacinian korpüskülleri, derin, tekrarlayan basınç ve yüksek frekanslı titreşimlere en iyi şekilde yanıt verir. Bu mekanoreseptörler tarafından tespit edilen bilgiler, dorsal kök gangliyonundaki hücre gövdesine doğru yayılır.

Dorsal kök gangliyonlarından gelen birincil nöronların aksonları omuriliğe uzanır ve somatosensör bilgi vücuttan beyne doğru iletilmeye devam eder. Aksonlar, ikincil nöronlarla sinaps yaptıkları veya iletişim kurdukları medullada sona erer. Bu noktada sinyal ipsilateral kalmıştır yani uyaranın tespit edildiği vücut tarafındadır. Bununla birlikte, ikincil nöronlar medulla oblongatanın karşı tarafında aksonlara sahiptir ve bilgiyi karşı tarafa iletirler (çaprazlar). Böylece, Vücudun sol tarafında tespit edilen bilgiler başlangıçta beynin sağ yarıküresinde işlenir. Medulla oblongatanın karşı tarafında, ikincil nöronlardan gelen aksonlar, üçüncül nöronlarla sinaps yaptıkları talamusa kadar devam eder. Üçüncül nöronlar, somatosensör kortekste sonlanan aksonlara sahiptir.

Vücudun her bir kısmı, bir dereceye kadar, bu kortikal alanda homunculus adı verilen bir somatosensoriyel harita üzerinde temsil edilir. Parmak uçları gibi daha yüksek bir mekanoreseptör yoğunluğuna sahip vücut bölgeleri, kortekste avuç içi ve kollar gibi daha düşük bir mekanoreseptör yoğunluğuna sahip alanlardan daha büyük temsillere sahiptir.

Belirli bir bedensel bölge amaçlandığı gibi çalışmadığında, duyusal kortekste kortikal yeniden yapılanma görülebilir. Örneğin, Braille okuyucuları, somatosensoriyel kortekste Braille okuyamayan bireylerden daha büyük parmak temsillerine sahiptir. Önkol ampütasyonuna sahip bireylerde, bazı veriler, daha önce ampute koluna bağlı olan kortikal bölgenin bitişik kortikal bölgeye (bu durumda yüz) yeniden eşleştirilebileceğini göstermektedir. Bu, yüzün belirli bölgeleri uyarıldığında bir amputenin eksik koldan stimülasyon hissettiği fantom ekstremite deneyimlerine neden olabilir.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter