Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

7.5: Potansiyel Enerji
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Potential Energy
 
TRANSKRİPT

7.5: Potansiyel Enerji

Potansiyel enerji, iş yapma potansiyeline sahip ve bu nedenle kinetik enerjiye dönüştürülecek şekilde depolanmış bir enerji biçimidir. Örneğin yerçekimsel enerji, yerçekimi kuvvetinde bulunan potansiyel enerjidir. Kimyasal enerji, atomları arasındaki bağlar sayesinde moleküller içinde depolanan potansiyel enerjidir. Zayıf bağlar yüksek potansiyel enerjiye sahipken, güçlü bağlar düşük potansiyel enerjiye sahiptir.

Yüksek Potansiyel Enerji

Enerji kimyasal bağlar şeklinde saklanabilir. Bazı bağlar zayıftır ve bu nedenle yüksek potansiyel enerjiye sahiptir. Örneğin, su molekülleri arasında bulunan hidrojen bağları veya dna çift sarmalında guanin (G) ve sitozin (C) nükleotitleri arasında oluşan bağlar.

Düşük Potansiyel Enerji

Güçlü bağlar ise daha az potansiyel enerjiye sahiptir. Örneğin, NaCl molekülleri sodyum katyonlar ve klorür anyonlarından oluşan elektrostatik çekim oluşturan iyonik bağlar içerir. Kovalent bağlar, paylaşılan bir elektron çifti için moleküllerin karşılıklı çekiminden oluşan başka bir örnektir. Örneğin, hidrojen molekülleri iki hidrojen atomunun kovalent bağlanması yoluyla oluşur.

Potansiyel Enerji Olarak Şekerler

Gıda, atomlar arasındaki kimyasal bağlar şeklinde depolanan enerjiye sahiptir. Hayvanlar şekerleri yuttuğunda, karbon ve oksijen arasındaki zayıf bağlar ile hidrojen ve diğer karbon atomları arasındaki zayıf bağlar, çok daha güçlü kimyasal bağlara sahip olan karbondioksit ve su yapmak için kırılır. Bu süreç ATP şeklinde enerji salmaktadır, daha sonra hücrenin başka bir yerinde biyokimyasal reaksiyonlar gerçekleştirmek için kullanılır.


Önerilen Okuma

Tags

Potential Energy Stored Energy Work Kinetic Energy Chemical Bonds Atoms Flavor Compound Sugars Carbon Dioxide Water ATP Structure Of Matter Spatial Location Kettlebell Rubber Band Attractive Forces Chemical Energy Chemical Reaction Solar Energy Macronutrients Carbohydrates Fats Proteins

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter