Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

34.12: Kaynakların Kısa Mesafeli Taşınması
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Short-distance Transport of Resources
 
TRANSKRİPT

34.12: Kaynakların Kısa Mesafeli Taşınması

Kısa mesafeli taşıma, sadece 2-3 hücrelik mesafede gerçekleşen ve süreçte plazma zarını geçen taşımayı ifade eder. Oksijen, karbondioksit ve su gibi küçük yüksüz moleküller kendi başlarına plazma zarından geçebilirler. Buna karşılık, iyonlar ve daha büyük moleküller, yükleri veya boyutları nedeniyle taşıma proteinlerinin yardımına ihtiyaç duyar. Membranlar arası taşıma aynı zamanda tek tek hücreler içinde de gerçekleşir ve bir bütün olarak bitki için çeşitli temel roller oynar.

Kaynaklar, her bitki hücresindeki merkezi kofuldan içeri ve dışarı taşınır

Bitki hücresinin büyük merkezi kofullarının rollerinden biri, kaynakların depolanmasıdır. Aktif ve pasif taşıma proteinleri, hücrenin plazma zarında olduğu gibi, koful membranında veya tonoplastta bulunur ve çözünen maddelerin sitoplazma ile koful arasındaki hareketini düzenler. Şeker sonrası için depolanabilir, iyonlar sitoplazmadan tutulur ve özellikle protonlar kofula pompalanarak hücreye giren istenmeyen veya toksik maddelerin parçalanması için asidik ortam oluşturur.

Tonoplast üzerindeki hareket turgor basıncını kontrol eder

Koful, depolamadaki rolüne ek olarak, bitkinin yapısına katkıda bulunan, plazma zarını hücre duvarına doğru iten kuvvet olan turgor basıncı oluşturur. Kofulun boyutu, çözünen maddelerin tonoplast boyunca kanallar ve taşıyıcılar tarafından hareketiyle düzenlenir. Su, zar boyunca çözünen konsantrasyondaki farkı dengelemek için koful zarı boyunca pasif olarak yayılır ve ayrıca hücresel sinyallere yanıt olarak açılıp kapanabilen su kanalları olan akuaporinler aracılığıyla daha hızlı hareket edebilir. Kuraklık koşullarında-su eksikliği-koful küçüldükçe tek tek hücrelerde turgor basıncında kayba neden olacaktır. Makroskopik düzeyde, turgor basıncı düşük olduğunda bitki solmuş görünecektir.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter