Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

1.5: Tümdengelim
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Deductive Reasoning
 
TRANSKRİPT

1.5: Tümdengelim

Bilim insanları doğal fenomenleri keşfetmek ve açıklamak için yola çıktıklarında, genellikle belirli bir soruyu veya problemi vurgulayan belirli gözlemlerle başlarlar. Daha sonra hipotez olarak bilinen olası bir cevabı veya çözümü ortaya atarlar. Genel rasyonel sonuçlara ulaşmak için gözlemleri kullanan bu tür mantıksal düşünme, tümevarımsal muhakeme olarak adlandırılır.

Bir hipotez oluşturulduktan sonra, bilim adamları, eğer hipotez doğruysa, belirli olayların meydana gelmesi gerektiği sonucuna varırlar. Araştırmacılar, tümdengelimsel muhakemenin sonucu olan bu tahminleri hipotezi test etmek için kullanırlar. Tümevarımsal muhakeme ile karşılaştırıldığında, tümdengelimsel muhakeme, genel ilkeler veya yasalarla (yani sonuçlar) başlayarak ve bunları belirli sonuçları tahmin etmek için (yani gelecekteki gözlemler) kullanarak zıt yönde çalışır. Tümdengelimsel testler genellikle şu şekilde formüle edilir; Eğer ... o zaman; açıklamalar: eğer hipotez doğruysa, tahmin gözlemlenmelidir.

Tümdengelimsel muhakeme, hipotez güdümlü bilimin merkezinde yer almasına rağmen, tümevarımsal muhakeme çoğunlukla tanımlayıcı bilimle ilişkilendirilirken, her iki mantık biçimi de araştırmanın ayrılmaz bir parçasıdır ve genellikle aynı deneyler içinde birbirine bağlanır.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter