Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

4.9: Golgi Aparatı
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Golgi Apparatus
 
TRANSKRİPT

4.9: Golgi Aparatı

Endoplazmik Retikulum'dan (ER) ayrılırken, uygun şekilde katlanmış ve bir araya getirilmiş proteinler seçici bir şekilde veziküller halinde paketlenir. Bu veziküller, mikrotübül bazlı motor proteinler tarafından taşınır ve veziküler tübüler kümeler oluşturmak üzere bir araya getirilir ve daha sonra, genellikle belirgin bir şerit benzeri görünüme sahip olan ökaryotik bir endomembran organel olan Golgi aparatına ulaşır.

Golgi aparatı, ER ürünleri için önemli bir ayıklama ve sevk istasyonudur. Yeni gelen veziküller Golgi'nin cis yüzüne-ER'ye bakan tarafa- girer ve disk şeklinde, zarla kaplı sisternalar ile taşınır. Her bir sisterna, benzersiz enzim bileşimleri içerir ve belirli protein modifikasyonları gerçekleştirir. Proteinler cis Golgi ağında ilerledikçe, bazıları fosforile edilir ve ER'ye eklenen belirli karbonhidrat modifikasyonlarından çıkarılır. Proteinler daha sonra, glikoproteinler oluşturmak için glikosile edilebilecekleri medial sisterna boyunca hareket ederler. trans sisternadaki değişiklikten sonra, proteinlere hücresel hedeflerini tanımlayan etiketler verilir.

Moleküler etiketlere bağlı olarak, proteinler veziküller halinde paketlenir ve lizozom ve plazma zarı dahil belirli hücresel konumlara gönderilir. Bu veziküllerin zarları üzerindeki özel işaretler, bunların uygun hücresel konumda kenetlenmelerine izin verir. Ek olarak, zar fosfolipidleri Golgi'de değiştirilebilir ve Golgi bazı polisakkaritleri üretip salgılayabilir.

İlginç bir şekilde, Golgi hücre bölünmesi sırasında tamamen parçalanır ve yeniden birleştirilir. Daha önce Golgi aygıtı, içinden proteinlerin aşamalı olarak hareket ettiği statik bir yapı olarak biliniyordu. Daha yakın zamanlarda, bilim adamları Golgi ssiternalarını, bir birim olarak ağın cis'ten trans yüzüne ilerleyen dinamik yapılar olarak görmeye başladılar.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter