Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

2.19: Kohezyon
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Cohesion
 
TRANSKRİPT

2.19: Kohezyon

Kohezyon, su molekülleri gibi aynı türdeki moleküller arasındaki çekimdir. Bir su molekülünün kısmen yüklü negatif oksijeni, hidrojen bağı yoluyla ikinci bir su molekülünün kısmen yüklü pozitif hidrojenine bağlanır. Her su molekülü, diğer su molekülleri ile dörde kadar hidrojen bağı oluşturabilir.

Bir yüzeyde, birden fazla su molekülü kohezyon yoluyla bir araya geldiğinde bir damlacık oluşur. Su tipik olarak yüzeye yayılmaz. Bunun nedeni, su moleküllerinin, yüzeyi veya çevreleyen havayı oluşturan moleküllerden daha çok birbirlerine çekilmesidir.

Yüzey gerilimi kohezyondan kaynaklanır. Suda koşanlar olarak da bilinen havuz patencileri, bu fenomeni suda yürümek için kullanan böceklerdir. Yüzey gerilimi, su ve hava (yani su yüzeyi) arasındaki ara yüzde meydana gelir. Yine su molekülleri, havadaki moleküllerden daha çok birbirlerine çekilirler. Böylece yüzeydeki su molekülleri, yanlarındaki ve altındaki komşu su molekülleri ile bağlar oluşturur. Yüzeydeki su molekülleri diğer taraflardaki (hava tarafındaki) diğer su molekülleri ile bağ kuramadıkları için komşu su molekülleri ile daha güçlü bağlar oluştururlar. Güçlü bir şekilde bağlanan moleküller, su moleküllerinin küresel damlacıklarını oluşturan sıkıştırılmış bir yüzey alanına sahiptir. Suyun yüksek yüzey gerilimi ve havuz patencisinin bacaklarının suya batmama özelliği, böceğin su yüzeyinde kalmasını sağlar.

Civa, kolayca görülebilen başka bir kohezif moleküldür. Bir cam kapta cıva, cıva molekülleri arasındaki kohezif kuvvetler, cıva ile cam arasındaki adezif kuvvetlerden daha güçlü olduğu için cama yayılmaz veya ıslatmaz. Su, oldukça yapışkan olmasına rağmen, aynı zamanda silikaya karşı bir afiniteye sahiptir. Böylece su, cam bir kabın dibinde eşit olarak dağılır.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter