Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

2.18: Yapışma
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Adhesion
 
TRANSKRİPT

2.18: Yapışma

veya selüloz benzeri polar yüzeylerin varlığında yapışkan özellikler gösterir. Cama gelince, sudaki pozitif yüklü hidrojen molekülleri, komşu su moleküllerindeki oksijenden daha fazla, silikadaki negatif yüklü oksijen moleküllerine çekilir.

Kapiler hareket, suyun adeziv eğilimlerinin bir sonucudur. Suya dar bir cam tüp sokulduğunda su molekülleri tüp yüzeyine bağlanır ve tüp içindeki su seviyesi yükselir. Tüp çapı ne kadar küçükse, su o kadar yükselir, çünkü cam yüzeye daha fazla su molekülü maruz kalır. Adezyon kuvveti, yerçekiminden daha büyük olduğu sürece kapiler hareket devam eder.

Bitkiler, suyu köklerden yapraklara taşımak için kapiler hareketin adezyonunu ve su molekülleri arasındaki kohezyonu kullanır. Bitkilerde ksilem damarları, suyu taşıyan trakearik elemanlar adı verilen uzun, dar hücrelerden oluşur. Su molekülleri selüloza çekildiği için ksilem hücre duvarına tutunurlar. Su molekülleri arasındaki kohezif kuvvetler de su moleküllerini birbirine çeker. Bu yapışma ve kohezyon kuvvetleri birlikte, ksilem damarlarında kademeli olarak yukarı hareket eden bir su molekülleri sütunu oluşturur.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter