Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

20.4: Kemiğin Yeniden Biçimlenmesi
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Bone Remodeling
 
TRANSKRİPT

20.4: Kemiğin Yeniden Biçimlenmesi

Kemik yeniden yapılanması, osteoklastlar tarafından kemik rezorpsiyonu ve osteoblastlar tarafından kemik oluşumu içeren sürekli ve dengeli bir süreçtir. Yetişkinlerde, kemik kütlesinin ve kalsiyum homeostazının korunmasına yardımcı olur. Mekanik stres, normal bakım ve onarım sürecinin bir parçası olarak yeniden yapılanmayı uyarabilirken, bazı hormonlar da kemik yeniden şekillenmesini düzenler.

Kemik Yeniden Yapılanması Hormonal Kontrolü

Paratiroid hormonu (PTH), kemik rezorpsiyonunu düzenleyerek kan kalsiyum seviyelerinin homeostatik kontrolünü sağlar. PTH, kandaki düşük kalsiyum seviyelerine yanıt olarak paratiroid bezlerinden salınır. Osteoblastları, prekürsör hücrelerin osteoklastlara farklılaşmasını teşvik eden bağışıklık molekülleri üretmek üzere uyarır. Osteoklastların aktivasyonu kemik rezorpsiyonunu teşvik ederek mineralize kemik matrisinin parçalanmasına ve kalsiyumun kana salınmasına neden olur. Kandaki kalsiyum seviyesi geri yüklendiğinde, negatif geri besleme döngüsü PTH'nin daha fazla salınmasını önler.

Osteoporoz

Osteoporoz, kemik erimesinin kemik oluşumuna baskın geldiği, düşük kemik yoğunluğu ile sonuçlanan bir hastalıktır. Osteoporoz kadınlarda, özellikle menopozdan sonra daha yaygındır. Bu durum, kadın seks hormonunun (östrojen) kemik yeniden şekillenmesinde oynadığı kritik rolden kaynaklanmaktadır. Östrojen osteoklastların oluşumunu sınırlar ve apoptoz yoluyla bu hücrelerin yıkımını teşvik eder. Bu, kemik oluşumunun kemik rezorpsiyonundan daha yüksek olmasını sağlar. Bununla birlikte, menopozdaki kadınlarda östrojen seviyeleri ciddi şekilde azalır. Bu nedenle, kemik rezorpsiyonu kemik üretimine baskın gelir, bu da kemik gücü kaybına ve kırık riskinin artmasına neden olur.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter