Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

27.4: Üretim Verimliliği

İÇİNDEKİLER
JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Education
Production Efficiency
 
TRANSKRİPT

27.4: Üretim Verimliliği

Net üretim verimliliği (NÜV), organizmaların enerjiyi bir sonraki trofik seviye için biyokütlede aktarmasıdır. Düşük metabolik hızlar ve termoregülasyon süreçlerine daha az enerji harcanması nedeniyle, ektotermlerin (soğuk kanlı hayvanlar) NÜV’ü endotermlerden (sıcakkanlı hayvanlar) 10 kat daha yüksektir.

Net Üretim Verimliliği

Enerji, bir organizmadan diğerine ekosistemler boyunca akar. Bununla birlikte, bir organizmada biyokütle olarak depolanan enerji, bir sonraki trofik seviye için besin olarak kullanılabilir. Enerjinin geri kalanı, metabolik süreçlerin ve atılan atıkların bir yan ürünü olan ısı olarak zamanla kaybedilir. Organizmaların bu kullanılabilir enerjiyi biyokütlede depolama verimliliğine net üretim verimliliği (NÜV) veya biyokütlede depolanan ve solunum için kullanılmayan enerji yüzdesi denir. Örneğin, bir çöl çalılık ekosistemi üzerinde yapılan bir çalışmada, birincil üreticiler tarafından üretilen enerjinin sadece %0.016'sının küçük otçul memeli dokusuna asimile edildiği bulunmuştur.

Sıcakkanlı vs. Soğukkanlı Hayvan

Kuşlar ve memeliler gibi endotermler, sabit yüksek vücut sıcaklıklarını ve yüksek metabolik hızlarını korumak için daha büyük miktarda enerji harcamalarından dolayı genel olarak düşük üretim verimliliğine sahiptir. Öte yandan, soğukkanlı hayvanlar için NÜV, daha düşük metabolik hızları ve termoregülasyon davranışları nedeniyle daha yüksek bir seviyededir. Bu nedenle, bir memeli bir sürüngenle aynı miktarda biyokütleyi depolamak için daha fazla enerji tüketmelidir.


Önerilen Okuma

Tags

Production Efficiency Net Production Efficiency NPE Energy Incorporation Biomass Trophic Level Metabolic Processes Respiration Digestion Waste Unconsumed Biomass Ectothermic Animals Endothermic Animals Reptiles Mammals Birds Heat Generation Fox Snake

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter