Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

24.6: Çapraz reaktivite
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Cross-reactivity
 
TRANSKRİPT

24.6: Çapraz reaktivite

Genel bakış

Tek bir antikorun yapısal olarak benzer birçok epitopu tanıma yeteneği, konağın potansiyel olarak tehdit edici birçok patojene karşı etkili bir şekilde savunma yapmasını sağlayan önemli bir bağışıklık savunma stratejisidir. Bununla birlikte, çapraz reaktivite, ilgili alerjenlere karşı alerji semptomları da ortaya çıkarır. Antikorlar, kanser dahil çeşitli hastalıklar için terapötik modaliteler olarak aktif olarak geliştirildiğinden, çapraz reaktivite ilkelerini anlamak giderek daha önemli hale geliyor.

Yapısal Olarak Benzer Epitoplar Farklı Antijenlerde Bulunabilir

Antikorlar, patojenlerin veya diğer yabancı elementlerin yüzeyindeki belirli yapılara bağlanarak bir bağışıklık tepkisi başlatabilir. Tanım gereği, bir antikor tarafından bağlanan ve daha sonra bir bağışıklık tepkisi ortaya çıkaran her şeye antijen denir. Genellikle antijenler, virüslerin, bakterilerin, mantarların ve protozoan istilacıların yüzeyindeki proteinlerdir. Antikor tarafından tanınan spesifik amino asit dizisine epitop denir. Çoğu epitop sadece 5-6 amino asit uzunluğundadır. Bu nedenle, tek bir antijen, birkaç farklı epitop sunabilir. Çapraz reaktivite, iki farklı epitop yapısal olarak benzer olduğunda ve dolayısıyla aynı antikor tarafından tanındığında ortaya çıkar.

Çapraz Reaktivite, İlgili Patojen Türlerine Karşı Bağışıklığı Kolaylaştırır

Antikor çapraz reaktivitesinin önemli bir yararı, ilgili patojenlere karşı çapraz koruyucu bağışıklık sağlamasıdır. Dolaşan bir antikor, daha önce karşılaştığı bir viral veya bakteriyel patojeni tanıdığında, hızlı bir bağışıklık tepkisi oluşturur ve patojeni yıkım için hedefler. Bu sürece immünolojik hafıza denir. Çapraz reaktivite, aynı antikorun yakından ilişkili ancak daha önce karşılaşılmamış bir antijene benzer şekilde güçlü bir bağışıklık tepkisini tanımasına ve provoke etmesine izin verir. Bu şekilde, daha az spesifik bir antikor, patojenlerdeki antijenik varyasyona rağmen geniş spektrumlu bağışıklık sağlar.

Çapraz Reaktivite Alerjenlerin Sayısını Artırabilir

Antikorlar, benign kaynaklardan (ör., gıdalar, bitkiler, hayvanlar) gelen antijenleri istilacı patojenler olarak tanıdığında ve bunlara karşı uygun olmayan bir şekilde bağışıklık tepkisi oluşturduğunda bir alerji oluşur. Alerji durumunda antijene alerjen denir. Antikor çapraz reaktivitesi ne yazık ki alerjik bir kişinin tepki gösterdiği alerjenlerin sayısını artırabilir. İlk alerjik reaksiyon belirli bir alerjene (ör., ceviz) karşı indüklenirken, çapraz reaktivite bağışıklık sisteminin yapısal olarak benzer ilave alerjenlere (ör., pikan cevizi) karşı hareket etmesine izin verir. Bu alerjenler, karides ve ıstakoz gibi doğaları gereği benzer veya muz ve lateks gibi ilgisiz olabilir. Yine de yapısal olarak benzer epitoplar sunarlar ve bu nedenle aynı antikorun aracılık ettiği bir bağışıklık tepkisine neden olurlar.

Çapraz Reaktif Antikorla Aşılama Birkaç Ölümcül Ebola Formunu Engelleyebilir

Ebola, Ebola virüsünün neden olduğu, genellikle ölümcül bir hastalıktır. Altı Ebola türünden dördü insanlar için patojeniktir. Virüs, vücut sıvılarının bulaşmasıyla kolayca yayılır ve yerel salgınlara neden olur. Araştırmacılar sadece son yıllarda Ebola virüsünün Zaire suşuna karşı bir aşı geliştirdiler. Aşı, 2018'de Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki akut bir Ebola salgınında sağlık çalışanlarını başarıyla korudu. Aşının, güvenliğini göstermek için ek testlerden geçmesi gerekiyor, ancak hastalığa neden olan Ebola virüsünün Zaire suşunu önlemek için umut verici bir adaydır.

Bu arada, araştırmacılar Ebola virüsüne karşı geniş bağışıklık sağlayan antikorları belirlemeye devam ediyor. Bu amaçla, bilim adamları bir Ebola salgınından kurtulanlardan insan antikorlarını örneklediler ve karakterize ettiler. Ebola virüsünün birden çok türüne karşı çapraz reaksiyona giren iki antikor belirlediler. Bu keşif, Ebola virüsüne karşı geniş ölçekli bir aşının geliştirilmesine yol açabilir.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter