Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

33.7: Yakınsak Evrim
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Convergent Evolution
 
TRANSKRİPT

33.7: Yakınsak Evrim

Evrim, organizmaların özelliklerini zaman içinde şekillendirir ve yaşadıkları ortamlara uygun olmalarını sağlar. Bazen, seçim baskısı, yakınsak evrim olarak bilinen bir süreç olan yakın zamanda ortak ataları olmayan organizmalarda benzer ancak ilgisiz adaptasyonların yükselmesine yol açar.

Yakınsak evrimden kaynaklanan yapılara benzer yapılar denir. Yapı bakımından farklı olsalar bile işlev bakımından benzerdirler. Ayrıca, yapılar benzer olabilir ve aynı zamanda ortak bir atadan miras kalan homolog özellikleri de içerebilir. Kuşlar ve yarasalar benzer kanatlara sahiptir, ancak uzak dört ekstremite atasından uyarlanmış kanatlarındaki ön ekstremite kemikleri homologdur. Öte yandan kelebeklerin kanatları kuşlar ve yarasaların kanatları ile analogtur fakat homolog değildir.

Bazen iki organizmanın, kuş, yarasa ve kelebek kanatlarında olduğu gibi, yakınsak evrimin bir sonucu olarak özellikleri paylaştığı açıktır, ancak diğer zamanlarda daha az belirgindir. Özelliklerin benzer olup olmadığını ve dolayısıyla yakınsak evrimin bir sonucu olup olmadığını veya homolog olup olmadığını ve ortak bir soyun sonucu olup olmadığını belirlemek için, bilim adamları söz konusu organizmaların DNA dizilerini inceleyebilirler.

Yunuslar ve birçok yarasa gezinmek ve avlamak için ekolokasyon kullanır. DNA dizisi verileri, yüksek frekanslı işitme için hipotezlenen memeli kokleasında bir proteini kodlayan Prestin geninin, daha az ilişkili yarasalar arasında yakınsak bir şekilde ve yunuslarda benzer bir şekilde evrimleştiğini göstermiştir.

Farklı türlerdeki yapısal olarak benzer toksinler ve zehirlerin incelenmesi, bir özelliğin benzer mi yoksa homolog mu olduğunu belirlemek için DNA dizisi verilerinin kullanıldığı kritik bir başka örnektir.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter