Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

16.7: Viral Mutasyonlar
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Viral Mutations
 
TRANSKRİPT

16.7: Viral Mutasyonlar

Mutasyon, bir genomdaki DNA veya RNA bazlarının dizisindeki bir değişikliktir. Bazı mutasyonlar, DNA veya RNA'yı kopyalayan polimeraz enzimleri tarafından yapılan hatalar nedeniyle genomun replikasyonu sırasında ortaya çıkar. DNA polimerazından farklı olarak, RNA polimeraz hatalara daha eğilimlidir, çünkü yaptığı işi “düzeltme” yeteneğine sahip değildir. Bu nedenle, HIV gibi RNA bazlı genomlara sahip virüsler, DNA bazlı genomlara sahip virüslerden daha hızlı mutasyona uğrarlar. Mutasyon ve rekombinasyon adaptif evrim için hammadde sağladığından, RNA bazlı virüsler antiviral ilaçlara karşı direnci hızla geliştirebilir.

Mutasyonları Karşılaştırmak Evrimi Yeniden Yapılandırmamızı Sağlar

Modern biyolojideki önemli bir amaç, genom dizilerini karşılaştırarak evrimsel tarihi ortaya çıkarmaktır. Bu analizlerin önemli bir pratik uygulaması, hastalığa neden olan virüslerde evrim çalışmasıdır. Genom dizilimi çalışmak o kadar hızlı ve ulaşılabilir hale geldi ki, bir hastalık salgını sırasında virüslerin kökenlerini ve devam eden evrimini araştırmak artık mümkün.

Örneğin, 2013 yılında, Çin'de insanlarda ciddi solunum yolu hastalığına neden olan H7N9 adı verilen yeni bir kuş gribi türü ortaya çıktı. İnsanlardan ve birkaç kuş türünden izole edilen virüslerdeki mutasyonları karşılaştırarak, araştırmacılar bu grip suşunun atasının muhtemelen tavuklara bulaşmadan önce Çin yerli ördek popülasyonlarından kaynaklandığını gösterebildiler. Atalarının suşu daha sonra insanları enfekte eden H7N9 suşu oluşturmak için diğer kuş virüsleriyle yeniden birleşti. Bu analizler, canlı kümes hayvanları pazarlarını insan enfeksiyonlarının muhtemel kaynağı olarak tanımladı. Ayrıca, H7N9 suşunun evrimini araştırırken, araştırmacılar insanları enfekte edebilecek ek bir kuş gribi türü buldular. Bu çalışma, mutasyonların evrimsel analizlerinin bir salgın sırasında epidemiyologlara nasıl kritik bilgiler sağlayabileceğini göstermektedir.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter