Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

2.12: Hidrojen bağları
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Hydrogen Bonds
 
TRANSKRİPT

2.12: Hidrojen bağları

Hidrojen bağları, diğer kimyasal bağları oluşturan atomlar arasındaki zayıf çekimlerdir. Bu atomlardan biri, oksijen gibi elektronegatiftir ve kısmi bir negatif yüke sahiptir. Diğeri, başka bir elektronegatif atomla bağlanmış ve kısmi bir pozitif yüke sahip olan bir hidrojen atomudur.

Hidrojen Bağları Dünyayı Kontrol Eder!

Hidrojen, oksijen veya nitrojen gibi güçlü elektronegatif bir atomla bağlandığında çok zayıf elektronegatifliğe sahip olduğundan, bağdaki elektronlar eşit olarak paylaşılmaz. Diğer atom elektronları kendine çekerek onları hidrojen atomuyla daha az paylaşır. Bu, hidrojen atomuna kısmi bir pozitif yük verir ve kısmi negatif yüklü atomlara çekilmesine neden olur. Bu zayıf bağların kümülatif etkisi, yaşamı değiştirir, suya yüksek ısı kapasitesi, yüksek buharlaşma ısısı, polar molekülleri çözme yeteneği, yapışma, kohezyon ve güçlü yüzey gerilimi verir.

Tags

Hydrogen Bonds Weak Attractions Partial Negative Charge Electronegative Atom Partial Positive Charge Cumulatively Strong Chemical Bonds Oxygen Nitrogen Unequal Sharing Of Electrons High Heat Capacity High Heat Of Vaporization Ability To Dissolve Polar Molecules Adhesion Cohesion Strong Surface Tension

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter