Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

35.6: Bitki Doku Kültürü
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Plant Tissue Culture
 
TRANSKRİPT

35.6: Bitki Doku Kültürü

Bitki doku kültürü hem birincil hem de uygulamalı bilimde yaygın olarak kullanılmaktadır. Uygulamalar, bitki geliştirme çalışmalarından fonksiyonel gen çalışmalarına, ürün iyileştirmesine, ticari mikro yayılıma, virüs eliminasyonuna ve nadir türlerin korunmasına kadar uzanır.

Bitki dokusu kültürü, bitki dokusunun bir büyüme ortamı ve uygun bir ortam sağlandığında tamamen yeni bir bitkiye yol açma kabiliyetine bağlıdır. Bitki hücrelerinin veya dokuların bu yeteneğine ‘totipotensi’ denir.

Bitki doku kültürünün temel adımları dört aşamalıdır:

  1. Sağlıklı bir ana bitki (eksplant) seçin.
  2. Dışarı ile temas halindeki yüzeylerinden gelen mikrobiyal kontaminasyonu ortadan kaldırın.
  3. Yeterli bir kültür ortamı içinde aşılama.
  4. Uygun sıcaklık, nem, hava kalitesi ve aydınlatma ile kontrollü bir ortamda eksplantın inkübasyonu.

Ayrıca, kültürün veya bitki türlerinin amaçlarına göre seçilebilen dört farklı bitki dokusu kültürü türü vardır:

  1. hücre kültürü (gametic hücreleri, hücre süspansiyonu ve protoplast kültürü gibi).
  2. doku kültürü (nasır ve diferansiye dokular).
  3. organ kültürü (kökler, sürgünler ve anterler gibi tüm organlar).

Bitki doku kültürünün popüler uygulamalarından biri, mikro yayılım olarak da bilinen in vitro klonal yayılımdır. Bitki dokusu kültürü, bu durumda, tohum çimlenmesi (asi bitkiler) ile ilgili sorunları olan veya kısa tohum canlılığına sahip bitkilerin çoğalmasına yardımcı olabilir. Mikro yayılım herhangi bir türe uygulanabilse de, ticari olarak gerekli bitkiler veya yok olma riski altında olanlar için önerilir. Örneğin, mikro yayılım, Himalayalara özgü bir tür olan Paphiopedilum delenatii gibi orkidelerin yetiştirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu orkideler geleneksel olarak tohumlarla yayılır. Bununla birlikte, olgun orkidelerin bunları üretmesi yaklaşık 2-3 yıl sürer. Bu nedenle, bitki doku kültürü, bu türün yok olmasını önlemek ve ticari canlılığı sağlamak için ideal bir yöntem haline gelmiştir.

Mikro yayılım üç farklı şekilde yapılabilir:

  1. apikal veya aksiller tomurcuk kullanarak.
  2. adventif tomurcuk kullanarak.
  3. somatik bir embriyo oluşumu yoluyla, somatik ana bitki hücreleri kullanarak.

Tekniklerin her birinin başarısı genetik mirasa, kültür ortamına ve kuluçka koşullarına bağlıdır.

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter