Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

7.1: Metabolizma Nedir?

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Metabolizma Nedir?
 

7.1: Metabolizma Nedir?

Genel bakış

Metabolizma, molekülleri oluşturan reaksiyonlar (anabolizma) ve molekülleri parçalayanlar (katabolizma) dahil olmak üzere, bir hücredeki tüm kimyasal aktiviteyi temsil eder. Anabolik reaksiyonlar enerji gerektirir, katabolik reaksiyonlar ise bunu sağlar. Böylece, metabolizma hücrelerin kimyasal reaksiyonlar çeşitli yoluyla enerji dönüştürmek nasıl açıklar, genellikle enzimlerin yardımıyla daha verimli yapılır.

Metabolizma Bir Organizmada Meydana Gelen Tüm Kimyasal Reaksiyonların Toplamıdır

Metabolizma hücrelerde enerji yönetimi ve üç temel işlevleri sağlar:

  1. çeşitli hücresel süreçleri çalıştırmak için gıdanın enerjiye dönüştürülmesi,
  2. hücre bileşenleri oluşturmak için enerji üreten ve
  3. atık ürünlerin giderilmesi.

Enerji üretmek için, gıdadaki makromoleküller katabolik bir yol aracılığıyla daha küçük moleküllere bölünmelidir. Bu, sırayla, daha küçük yapı taşlarından daha büyük moleküller inşa etmek için enerji sağlar-bir anabolik yol ile. Başka bir deyişle, atomlar arasındaki bağlarda depolanan kimyasal enerjiden oluşan gıdadaki potansiyel enerji, hücresel reaksiyonlar için kullanılabilecek kinetik enerjiye dönüştürülebilir. Enzimler metabolik yollarda temel moleküler araçlardır, çünkü gerekli enerji miktarını azaltarak birçok kimyasal reaksiyonu büyük ölçüde hızlandırırlar.

Katabolik Yollar Molekülleri Parçala ve Enerji Yiyiş

Katabolizma herhangi bir amaç için makromoleküllerin dökümüdür. Bu yapı taşları olarak kullanılabilir küçük moleküllere gıda moleküllerinin bozulması nı içerir, ATP aktarılan enerji bültenleri bir süreç. Protein sindirimi katabolizmanın bir örneğidir. Vücudun yediğimiz proteini kullanabilmesi için, büyük protein moleküllerinden daha küçük polipeptidlere, sonra da bireysel amino asitlere ayrılması gerekir.

Aşırı amino asitler inkiştirilmesi için bozuldu, azot içeren amonyağ. Bu amonyak yüksek seviyelerde toksiktir ve bu nedenle organizmaların işleyip bertaraf edebileceği daha güvenli bir forma dönüştürülmelidir. İnsanlarda, amonya karbondioksit ile birleştirilir ve idrar şeklinde vücuttan atılmadan önce üre dönüştürülür. Diğer organizmalar, kuşlarda ve sürüngenlerde ürik asit gibi farklı azotlu atık türleri kullanırlar. Üre ile karşılaştırıldığında, ürik asit vücuttan serbest bırakılması için çok daha az su gerektirir ve bu nedenle adaptif değeri belirli koşullara sahiptir.

Anabolik Yollar Sentez Karmaşık Moleküller

Anabolik yollar enerji (ATP şeklinde) kullanarak, küçük yapı taşı molekülleri daha büyük moleküller inşa. Örneğin, protein anabolizma birlikte amino asitler ilik polipeptidler oluşturmak için içerir. Sentezlenen polipeptidler daha sonra üç boyutlu protein yapılarına katlanır. Aşırı amino asitler trigliserid yapmak için kullanılabilir ve yağ olarak depolanır, ya da glikoz dönüştürülür ve ATP yapmak için kullanılır. Böylece, hem anabolik hem de katabolik yollar enerji dengesini korumak için gereklidir.

Anabolizmanın daha az bilinen bir başka örneği tohumlarda yoğunlaştırılmış tanen üretimidir. Tohum katkoyu renkli, yoğunlaştırılmış tanen içeriyorsa hayvanlar tarafından yenen tohumlar sindirimden korunabilir. Bitkiler antosiyanin molekülleri bağlayarak tanen üretmek, polipeptidler oluşturmak için kullanılan aynı dehidratasyon reaksiyonları kullanarak.


Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter