Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

11.2: Mayoz I

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Mayoz I
 

11.2: Mayoz I

Meyozis, insanlarda her biri vücudun başka yerlerinde bulunan somatik hücrelerde bulunan kromozom sayısının yarısını içeren haploid sperm veya yumurta lar üretmektir. I. meyozis i bu tür ilk bölünme, ve aralarında birkaç önemli adımlar içerir: diploid hücrelerde çoğaltılmış kromozomların yoğuşması; homolog kromozomların eşleşmesi ve bilgi alışverişi; ve son olarak, homolog kromozomların mikrotübül bazlı bir ağ ile ayrılması. Bu son adım, daha sonra mayoz ikinci aşamasına girebilirsiniz iki haploid öncül hücreler arasında homologlar ayırır, mayoz II.

Crossing Over ve Synaptonemal Kompleksi

Homolog kromozomlar arasında eşdeğer segmentlerin değişimi erken sırasında mayıs 2 sırasında gerçekleşir ve üzerinden geçiş olarak adlandırılır. Bu süreç, aralarında sinaptonemal kompleks adı verilen bağ protein çerçevesinin oluşumuyla birlikte çizilen bu tür homologların yakın ilişkisine dayanır. Düzgün çalışması için, karmaşık üç bölüm gerektirir: (1) dikey lateral elemanları, hangi iki yan yana homolog kromozomların içe bakan kenarları boyunca form; (2) kromozomlar arasında konumlandırılmış dikey bir merkezi eleman; ve (3) enine filamentler veya dikey ve merkezi bileşenleri bağlayan yatay protein iplikleri. Sonuç genellikle bir merdiven ile karşılaştırılmıştır, yanal elemanları bacaklar ve enine filamentler basamaklar benzer olarak hizmet ile. Daha da önemlisi, sinaptonal kompleks homolog kromozomları tam olarak hizalamak için yardımcı olur, genetik materyalin eşdeğer uzanır arasında geçiş sağlayan; ancak, bu çerçeve geçicidir ve çoğu bu rekombinasyon oluştuktan sonra çözülmektedir.

Meyozis ve Kromozom Anomalileri

Meyozis karmaşık bir süreçtir ve hücresel güvenlik önlemlerine rağmen hatalar meydana gelebilir. Bazen, bu tür hatalar kromozomlar eşit hücreler arasında bölümlenmiş değildir nondisjunction, sonucudur. Mayoz I sırasında, bu homolog kromozomlar bir çift ortaya çıkan iki hücreden birinde sona erebilir anlamına gelir, diğer tamamen kromozom yoksun iken. Her iki homologu alan öncüsü meyozis II'ye girip tamamladığında, her iki kız hücresi de beklenen tek kopya yerine söz konusu kromozomun iki kopyasına sahiptir.

Mayoz i sırasında meydana gelen nondisjunction en iyi bilinen sonuçlarından biri trizomi 21, hangi bir bireyin kromozom 21 üç kopyası vardır. Yaygın Down sendromu olarak bilinen, Bu durum farklı yüz özellikleri ile karakterizedir, gelişimsel gecikmeler, ve kalp kusurları. Down sendromu ve diğer trizomilerle sonuçlanan nondisjunction kesin nedeni değişken olmasına rağmen, kromozomları ayıran mikrotübül aparatı ile ilgili sorunlar sonucu olabilir, ya da kromozomlar birleşen proteinlerde kusurları.


Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter