Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

20.5: İskelet Kası Anatomisi
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Skeletal Muscle Anatomy
 
TRANSCRIPT

20.5: Skeletal Muscle Anatomy

20.5: İskelet Kası Anatomisi

Skeletal muscle is the most abundant type of muscle in the body. Tendons are the connective tissue that attaches skeletal muscle to bones. Skeletal muscles pull on tendons, which in turn pull on bones to carry out voluntary movements.

Skeletal muscles are surrounded by a layer of connective tissue called epimysium, which helps protect the muscle. Beneath the epimysium, an additional layer of connective tissue, called perimysium, surrounds and groups together subunits of skeletal muscle called fasciculi.

Each fascicle is a bundle of skeletal muscle cells, or myocytes, which are often called skeletal muscle fibers due to their size and cylindrical appearance. Between the muscle fibers is an additional layer of connective tissue called endomysium.

The muscle fiber membrane is called the sarcolemma. Each muscle fiber is made up of multiple rod-like chains called myofibrils, which extend across the length of the muscle fiber and contract. Myofibrils contain subunits called sarcomeres, which are made up of actin and myosin in thin and thick filaments, respectively.

Actin contains myosin-binding sites that allow thin and thick filaments to connect, forming cross bridges. For a muscle to contract, accessory proteins that cover myosin-binding sites on thin filaments must be displaced to enable the formation of cross bridges. During muscle contraction, cross bridges are repeatedly broken and formed at binding sites further along the actin.

İskelet kası vücuttaki en bol kas türüdür. Tendonlar kemiklere iskelet kası bağlayan bağ dokusuvardır. İskelet kasları tendonu çeker, bu da gönüllü hareketleri gerçekleştirmek için kemikleri çeker.

İskelet kasları epimysium denilen bağ dokusu bir tabaka ile çevrilidir, hangi kas korunmasına yardımcı olur. Epimysium altında, bağ dokusuek bir tabaka, perimysium denilen, çevreleyen ve gruplar iskelet kası nın alt birimleri fasikül denir.

Her fasikül iskelet kas hücreleri bir paket, ya da miyositler, genellikle kendi boyutu ve silindirik görünüm nedeniyle iskelet kas lifleri denir. Kas lifleri arasında bağ dokusu nun ek bir tabaka endomysium denir.

Kas lifi membranı sarkolemma denir. Her kas lifi birden fazla çubuk benzeri zincirleri myofibrils denilen oluşur, hangi kas lif ve sözleşme uzunluğu boyunca uzanan. Miyofibriller, sırasıyla ince ve kalın filamentlerde aktin ve miyozinden oluşan sarcomere adı verilen alt birimler içerir.

Aktin, ince ve kalın ipliklerin bağlanmasına izin veren miyozin bağlayıcı alanlar içerir ve çapraz köprüler oluşturur. Bir kasın kasılması için, ince filamentler üzerinde miyozin bağlayıcı siteleri kaplayan aksesuar proteinler çapraz köprü oluşumunu sağlamak için yerinden edilmelidir. Kas kasılması sırasında, çapraz köprüler tekrar tekrar kırılır ve aktin boyunca daha fazla bağlama sitelerinde oluşur.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter