Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

4.16: Plasmodesmata

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Plasmodesmata
 

4.16: Plasmodesmata

Çok hücreli bir organizmanın vücudundaki organlar hücrelertarafından oluşturulan dokulardan oluşur. Birlikte uyumlu çalışmak için hücrelerin iletişim kurması gerekir. Hücrelerin iletişim kurmanın bir yolu diğer hücrelerle doğrudan temas etmektir. Komşu hücreleri birbirine bağlayan temas noktalarına hücreler arası kavşak denir.

Hücreler arası kavşaklar mantar, bitki ve hayvan hücrelerinin bir özelliğidir. Ancak, farklı türde hücrelerde bulunur. Hayvan hücrelerinde bulunan hücreler arası kavşaklar sıkı kavşaklar, boşluk kavşakları ve desmozomları içerir. Bitki hücrelerini birbirine bağlayan kavşaklara plasmodesmata denir. Hayvan hücrelerinde bulunan kavşaklar arasında boşluk kavşakları plasmodesmata en çok benzerdir.

Plasmodesmata komşu bitki hücrelerini birbirine bağlayan geçitlerdir. Tıpkı bir kapı yla bağlanan iki odanın bir duvarı paylaşması gibi, plasmodesma ile birbirine bağlanan iki bitki hücresi de bir hücre duvarLarını paylaşır.

Plasmodesma "kapı" sitoplazma sürekli bir ağ oluşturur-hava odalar arasında akan gibi. Bu sitoplazmik ağ yoluyla-symplast denilen- en besin ve moleküllerbitki hücreleri arasında aktarılır.

Plasmodesmata sayısı ve yapısı hücreler arasında değişebilir ve bireysel hücrelerde değişiklik olsa da, tek bir bitki hücresi, hücre duvarını delikleyen binlerce plazmodesmata sahiptir. Plasmodesmata tarafından oluşturulan sitoplazma sürekliliği bir bitkinin çoğunu birarada dır.

Bir bitki ile hareket su ve besin çoğu vasküler doku-ksilem ve phloem tarafından taşınır. Ancak, plasmodesmata da hücreler arasında ve sonuçta bitki boyunca bu malzemeleri taşımak.

Plasmodesmata çok yönlüdür ve geçirgenliklerini sürekli olarak değiştirir. Su ve küçük moleküllere ek olarak, reseptör benzeri protein kinazları, sinyal molekülleri, transkripsiyon faktörleri ve RNA-protein kompleksleri gibi bazı makromolekülleri de taşıyabilirler.

Hücreler büyüdükçe, ikincil plasmodesmata üretmedikleri sürece plasmodesmata yoğunluğu azalır. Bazı parazit bitkiler onları ev sahiplerine bağlayan ikincil plasmodesmata geliştirmek, onları besin ayıklamak için izin.


Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter