Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

2.5: Moleküller ve Bileşikler

JoVE Core
Biology

This content is Free Access.

Education
Moleküller ve Bileşikler
 

2.5: Moleküller ve Bileşikler

Genel bakış

Bir atom, elektron içeren en dıştaki enerji kabuğu olan değerlik kabuğu dolduğunda en kararlı dır. Çoğu element doğal olarak tam değerlik kabuklarına sahip değildir, bu nedenle bazı atomlar elektronları diğer atomlarla paylaşarak daha kararlı hale gelerek kovalent bağlar oluştururlar. Ne zaman iki veya daha fazla atom bu şekilde birbirine bağlansa, molekül olarak adlandırılırlar. Moleküller iki veya daha fazla farklı elementten oluşur, onlar bileşikler denir.

Kovalent bağlar atomları birbirine bağlar ve molekülleri oluştururlar.

Tüm atomlar kararlı olmak isterler ve dengeyi sağlamanın bir yolu da elektronları diğer atomlarla paylaşmaktır. Genellikle, bu değerlik kabuğunda elektronların tam bir tamamlayıcı sağlar. Bir çift elektronun iki atom arasında paylaşılmasına kovalent bağ denir. Ne zaman iki veya daha fazla atom kovalent olarak birbirine bağlansa, molekül olarak adlandırılırlar.

Bileşikler elementlerin sabit kombinasyonlarıdır

Bileşik, sabit bir oranda birleştiren iki veya daha fazla elementten oluşan herhangi bir maddedir. Birçok molekül bileşiktir, ancak tüm bileşikler molekül değildir-bileşikler de iyonik etkileşimlere katılan atomlardan oluşur. Su-kimyasal formülü H2O—moleküler bir bileşiğin bir örneğidir. Nerede bulunursa bulunsın, her zaman her oksijen atomu için iki hidrojen atomu içerecek tir ve tek bir su molekülünü oluşturan üç atom ortak elektronları ile birbirine bağlanır.

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter