Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

4.13: Hücre Dışı Matris
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
The Extracellular Matrix
 
TRANSCRIPT

4.13: The Extracellular Matrix

4.13: Hücre Dışı Matris

Overview

In order to maintain tissue organization, many animal cells are surrounded by structural molecules that make up the extracellular matrix (ECM). Together, the molecules in the ECM maintain the structural integrity of tissue as well as the remarkable specific properties of certain tissues.

Composition of the Extracellular Matrix

The extracellular matrix (ECM) is commonly composed of ground substance, a gel-like fluid, fibrous components, and many structurally and functionally diverse molecules. These molecules include polysaccharides called glycosaminoglycans (GAGs). GAGs occupy most of the extracellular space and often take up a large volume relative to their mass. This results in a matrix that can withstand tremendous forces of compression. Most GAGs are linked to proteins—creating proteoglycans. These molecules retain sodium ions based on their positive charge and therefore attract water, which keeps the ECM hydrated.

The ECM also contains rigid fibers such as collagens—the primary protein component of the ECM. Collagens are the most abundant proteins in animals, making up 25% of protein by mass. A large diversity of collagens with structural similarities provide tensile strength to many tissues.

Notably, tissue like skin, blood vessels, and lungs need to be both strong and stretchy to perform their physiological role. A protein called elastin gives particular fibers the ability to stretch and retract. Fibronectin is a glycoprotein important in cell adhesion, as it directly attaches to proteins that span the membrane of cells, specifically integrins, linking the membrane to the ECM. Integrin also interacts with collagen which may elicit intracellular responses.

Extracellular Matrix Composition Is Tissue- and Cell-type Dependent

The makeup and relative proportion of each of these molecules are determined by the location, physiological function, and neighboring cell types of the tissue in which the cells reside. This specific molecular makeup of the ECM is referred to as the local microenvironment. Cells in a particular tissue secrete molecules which determines the surrounding ECM. For example, intestinal cells synthesize, modify, and secrete the molecules necessary for the matrix that surrounds them, while osteoblasts generate the molecules of the rigid ECM of human bone. This diversity in ECM composition in different tissues creates particular properties according to their unique role and function.

Extracellular Matrix Can Be Involved in Cell Communication

The interaction between cells and the local ECM has been shown to have an intracellular impact as well. For example, forces on transmembrane integrin molecules can result in activation of the intracellular actomyosin network. This may promote cell migration, division, and other cellular responses. Some of these responses include changes in gene expression and cell signaling cascades. Likewise, integrin can communicate intracellular information to the outside of the cell. Additionally, ECM is known to bind signaling molecules, which can be released upon ECM degradation.

Remodeling of the Extracellular Matrix

Animal cells need to have the capacity to degrade and remodel the ECM. This is particularly true in cases of tissue repair and growth. Consequently, cells typically possess the enzymes necessary to break down the ECM. These enzymes include matrix metalloproteases (MMPs) which work with other enzymes to degrade proteins such as collagen and fibronectin. ECM degradation and remodeling is important in healthy tissue growth including blood vessel branching. On the downside, ECM remodeling also contributes to the metastasis of cancerous cells as they spread through the body.

Genel bakış

Doku organizasyonunu sürdürmek için, birçok hayvan hücresi hücre dışı matrisi (ECM) oluşturan yapısal moleküllerle çevrilidir. Birlikte, ECM molekülleri doku yapısal bütünlüğünü yanı sıra bazı dokuların dikkate değer özel özelliklerini korumak.

Hücre Dışı Matrisin Bileşimi

Hücre dışı matriks (ECM) genellikle zemin maddesi oluşur, jel benzeri sıvı, lifli bileşenler, ve birçok yapısal ve işlevsel olarak çeşitli moleküller. Bu moleküller glikozaminoglikanlar (GAGs) denilen polisakkaritler içerir. GAG'lar hücre dışı alanın çoğunu işgal ederler ve genellikle kütlelerine göre büyük bir hacim alırlar. Bu sıkıştırma muazzam güçlere dayanabilir bir matris ile sonuçlanır. Çoğu GAG'lar proteinlere bağlıdır— proteoglikanlaroluşturur. Bu moleküller pozitif yüklerine göre sodyum iyonlarını korurlar ve bu nedenle ECM'yi nemli tutan suyu çekerler.

ECM aynı zamanda kollajenler gibi sert lifler içerir- ECM birincil protein bileşeni. Kollajenler hayvanlarda en bol bulunan proteinlerdir, kütle proteininin % 25'ini oluşturan. Yapısal benzerlikler ile kollajenlerin büyük bir çeşitlilik birçok dokuya çekme gücü sağlar.

Özellikle, deri gibi doku, kan damarları, ve akciğerler fizyolojik rolünü gerçekleştirmek için hem güçlü ve esnek olması gerekir. Elastin adı verilen bir protein belirli liflere esneme ve geri çekme yeteneği verir. Fibronektin hücre adezyonunda önemli bir glikoproteindir, çünkü hücre zarını kaplayan proteinlere, özellikle integrinlere, membranı ECM'ye bağlayan proteinlere doğrudan bağlanır. Integrin ayrıca hücre içi yanıtları ortaya çıkarmak olabilir kollajen ile etkileşime.

Hücre Dışı Matriks Bileşimi Doku ve Hücre TipiNe Bağlıdır

Bu moleküllerin her birinin yapısı ve göreceli oranı, hücrelerin bulunduğu dokunun yeri, fizyolojik işlevi ve komşu hücre tiplerine göre belirlenir. ECM bu özel moleküler makyaj yerel mikroçevre olarakadlandırılır. Belirli bir dokudaki hücreler, çevredeki ECM'yi belirleyen molekülleri salgılarlar. Örneğin, bağırsak hücreleri onları çevreleyen matris için gerekli molekülleri sentezler, değiştirir ve salgılarken, osteoblastlar insan kemiğinin katı ECM moleküllerini oluştururlar. Farklı dokularda ECM bileşimindeki bu çeşitlilik, kendine özgü rol ve işlevlerine göre belirli özellikler oluşturur.

Hücre Dışı Matriks Hücre İletişiminde Yer Alabilir

Hücreler ve yerel ECM arasındaki etkileşimin hücre içi etkisi olduğu gösterilmiştir. Örneğin, transmembran integrin molekülleri üzerindeki kuvvetler hücre içi actomiyozin ağının aktivasyonuna neden olabilir. Bu, hücre geçişini, bölünmesini ve diğer hücresel yanıtları teşvik edebilir. Bu yanıtların bazıları gen ekspresyonu ve hücre sinyal kaskaddeğişiklikleri değişiklikleri içerir. Aynı şekilde, integrin hücre içi bilgileri hücre nin dışına iletebilir. Ayrıca, ECM sinyal molekülleri bağlamak için bilinen, Hangi ECM bozulması üzerine serbest bırakılabilir.

Hücre Dışı Matrisin Yeniden Biçimlendirilmesi

Hayvan hücrelerinin ECM'yi alçaltmak ve yeniden şekillendirme kapasitesine sahip olması gerekir. Bu özellikle doku onarımı ve büyüme durumlarında geçerlidir. Sonuç olarak, hücreler genellikle ECM yıkmak için gerekli enzimlere sahip. Bu enzimler kollajen ve fibronektin gibi proteinleri alçaltmak için diğer enzimler ile çalışmak matris metalloproteases (MDP) içerir. ECM bozulması ve remodeling kan damarı dallanma dahil olmak üzere sağlıklı doku büyümesi önemlidir. Dezavantajı, ECM remodeling de vücuda yayıldı gibi kanserli hücrelerin metastazıkatkıda bulunur.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter