Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

31.1: Doğal Seçilim Nedir?
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
What is Natural Selection?
 
TRANSCRIPT

31.1: What is Natural Selection?

31.1: Doğal Seçilim Nedir?

Natural selection is an evolutionary process in which individuals with survival-promoting traits reproduce at higher rates. These favorable traits become more common within a population or species. Naturally selected traits initially arise via random genetic mutations. In order for selection to occur, there must be variation within a population, the trait controlling the variation must be heritable, and there must be an evolutionary advantage for variation in the trait.

The Theory of Natural Selection

Natural selection is a phenomenon that favors individuals that are better adapted to their environment. Charles Darwin described the process in his 1859 publication, On the Origin of Species:

“Owing to this struggle for life, any variation, however slight and from whatever cause proceeding, if it be in any degree profitable to an individual of any species, in its infinitely complex relations to other organic beings and to external nature, will tend to the preservation of that individual, and will generally be inherited by its offspring. The offspring, also, will thus have a better chance of surviving, for, of the many individuals of any species which are periodically born, but a small number can survive. I have called this principle, by which each slight variation, if useful, is preserved, by the term of Natural Selection, in order to mark its relation to man's power of selection”.

It is also worth noting that the phrase “survival of the fittest,” commonly used when referring to natural selection and often misattributed to Darwin, was coined by his contemporary, Herbert Spencer. Darwin later adopted this phrasing in his works.

At the time of the inception of his theory of evolution by natural selection, Darwin did not know that the heritable traits acted upon by selection were genes. This knowledge would come soon after, when Gregor Mendel published his “Experiments in Plant Hybridization” in 1865, introducing the world to genetics.

Conditions of Natural Selection

For natural selection to occur, there needs to be trait variation. Snowshoe hares, for example, are brown in the spring and summer months, but during the winter, their coat changes to white. There also needs to be an evolutionary advantage to the trait; any hares that do not change color and remain brown are more easily visible to predators in the snow and are therefore less likely to survive and reproduce. The third condition is that the trait needs to be heritable. For the snowshoe hares, it is variation at a single location on the Agouti gene that natural selection acts upon.

Interestingly, there is some evidence that the effects of climate change on snow seasons are shifting selection pressures; individuals in some hare populations are reverting back to keeping their brown coat year-round. This process, typically occurring over many generations within a population, is referred to as adaptive evolution.

Doğal seçilim, hayatta kalma-teşvik edici özelliklere sahip bireylerin daha yüksek oranlarda ürediği evrimsel bir süreçtir. Bu olumlu özellikler bir popülasyon veya tür içinde daha yaygın hale gelir. Doğal olarak seçilmiş özellikler başlangıçta rastgele genetik mutasyonlar yoluyla ortaya çıkar. Seçilimin gerçekleşebilmesi için, popülasyon içinde varyasyon olması, varyasyonu kontrol eden özelliğin kalıtsal olması ve bu özellikteki değişim için evrimsel bir avantaj olması gerekir.

Doğal Seçilim Teorisi

Doğal seçilim, çevrelerine daha iyi adapte olan bireyleri tercih eden bir olgudur. Charles Darwin bu süreci 1859'da yayınlanan Türlerin Kökeni üzerine yayınında şöyle anlatılmıştır:

"Yaşam mücadelesi sayesinde, herhangi bir varyasyon, ne kadar hafif ve ne olursa olsun devam neden olursa olsun, herhangi bir dereceye kadar herhangi bir tür bireyin karlı ise, diğer organik varlıklar ve dış doğa ile sonsuz karmaşık ilişkiler, bu bireyin korunması eğiliminde olacaktır ve genellikle yavruları tarafından miras olacaktır. Yavrular, aynı zamanda, böylece, periyodik olarak doğan herhangi bir türün birçok bireyin hayatta kalma şansı daha yüksek olacaktır, ama az sayıda hayatta olabilir. İnsanın seçim gücüyle ilişkisini işaretlemek için, her küçük varyasyonun, yararlı ysa, Doğal Seçilim terimi yle korunduğu bu ilkeyi adlandırdım."

Doğal seçilimden bahsederken yaygın olarak kullanılan ve genellikle Darwin'e yanlış atfedilen "en güçlünün hayatta kalması" deyiminin çağdaşı Herbert Spencer tarafından icat edildiğini de belirtmekte yarar vardır. Darwin daha sonra eserlerinde bu ifadeyi benimsemiştir.

Evrim teorisinin doğal seçilim tarafından kurulduğu sırada Darwin, seçilim tarafından hareket edilen kalıtsal özelliklerin genler olduğunu bilmiyordu. Bu bilgi, Gregor Mendel'in 1865'te "Bitki Melezleme Deneyleri"ni yayımlayarak dünyayı genetiğe tanıttığında ortaya çıkacaktı.

Doğal Seçilim Koşulları

Doğal seçilimin oluşması için özellik değişimi olması gerekir. Kar ayakkabısı tavşanları, örneğin, ilkbahar ve yaz aylarında kahverengi, ama kış aylarında, onların ceket beyaz değişir. Ayrıca bu özelliğin evrimsel bir avantajı da olması gerekir; renk değiştirmeyen ve kahverengi kalan tavşanlar kardaki yırtıcılar tarafından daha kolay görülebilir ve bu nedenle hayatta kalma ve üreme olasılıkları daha düşüktür. Üçüncü koşul, özelliğin kalıtsal olması gerektiğidir. Kar ayakkabısı tavşanları için, doğal seçilimin üzerine hareket ettiği Agouti geninin tek bir yerinde ki değişimdir.

İlginçtir, kar mevsimleri üzerinde iklim değişikliğinin etkileri seçim basınçları değişen bazı kanıtlar vardır; bazı tavşan popülasyonlarındaki bireyler yıl boyunca kahverengi paltolarını saklamaya geri dönüyorlar. Bu süreç, genellikle bir nüfus içinde birçok nesiller boyunca meydana gelen, adaptif evrim olarak adlandırılır.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter