Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

23.7: Balıklarda Ozmoregülasyon
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Osmoregulation in Fishes
 
TRANSKRİPT

23.7: Balıklarda Ozmoregülasyon

Hücreler hipotonik (düşük tuzlu) bir sıvıya yerleştirildiğinde şişebilir ve patlayabilir. Bu arada, daha yüksek tuz konsantrasyonuna sahip hipertonik bir solüsyondaki hücreler büzüşebilir ve ölebilir. Balık hücreleri, hipotonik tatlı su veya hipertonik deniz suyu ortamlarında bu korkunç kaderi nasıl önleyebilir?

Balık, vücuttaki su seviyelerini ve sodyum ve klorür gibi çözünmüş iyonları (yani çözünen maddeler) dengelemek için osmoregülasyon stratejileri kullanır.

Su geçirgen bir zarla ayrılmış iki çözelti hayal edin. Su zarı her iki yönde geçmesine rağmen, daha yüksek çözünen konsantrasyonlu çözeltiye daha fazla su akar (yani net su hareketi vardır); bu, ozmozun temel parçasıdır.

Balık Ozmoz Uyumluluğu veya Ozmoregülasyon ile Ozmotik Dengeyi Korur

Ozmoz uyumluluğu, çevrelerindekine eşit bir dahili çözünen konsantrasyonunu veya ozmolaritesini korur ve bu nedenle, sık dalgalanmaların olmadığı ortamlarda gelişirler. Çoğu deniz hayvanları ozmoz uyumluluğu olmasa da, tüm ozmoz uyumluluğu olanlar yine deniz hayvanlarıdır.

Çoğu balık osmoregülatördür. Osmoregülatörler, iç ozmolariteyi çevreden bağımsız olarak sürdürerek onları değişen ortamlara uyarlanabilir ve geçiş için donanımlı hale getirir.

Osmoregülasyon Enerji Gerektirir

Osmoz, iyon konsantrasyonlarını eşitleme eğilimindedir. Balıklar, çevresel konsantrasyonlardan farklı iyon seviyelerine ihtiyaç duyduklarından, ozmotik dengelerini optimize eden çözünen bir gradyan sağlamak için enerjiye ihtiyaç duyarlar.

Ozmotik denge için gereken enerji, iç ve dış iyon konsantrasyonları arasındaki fark da dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Osmolarite farklılıkları minimum olduğunda, daha az enerji gerekir.

Alternatif Ozmotik Stratejiler

Çoğu hayvan stenohalindir; büyük dış ozmolarite dalgalanmalarına tahammül edemez. Somon gibi Euryhaline türleri osmoregülasyon durumunu değiştirebilir. Somon tatlı sudan okyanusa göç ettiğinde, tuz salgılayan hücreler oluşturmak için daha fazla kortizol üretmek gibi fizyolojik değişikliklere uğrarlar.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter