Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

33.7: Yakınsak Evrim

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Yakınsak Evrim
 

33.7: Yakınsak Evrim

Evrim, organizmaların zaman içinde özelliklerini şekillendirerek yaşadıkları ortamlara uygun olmalarını sağlar. Bazen, seçim baskısı yakın sakasız evrim olarak bilinen bir süreç olan yakınsak evrim olarak bilinen, yakınsak evrim olarak bilinen organizmalarda benzer ama ilgisiz adaptasyonların yükselişine yol açar.

Yakınsak evrimden kaynaklanan yapılara benzer yapılar denir. Yapı olarak farklı olsalar bile işlev olarak benzerdirler. Ayrıca, yapılar homolog özellikleri içeren benzer olabilir - ortak bir atadan miras olanlar. Kuşların ve yarasaların benzer kanatları vardır, ama kanatlarındaki ön ayak kemikleri homologdur, uzak dört bacaklı bir atadan uyarlanmıştır. Kelebeklerin kanatları ise kuş ve yarasakanatlarına benzeseldir, ancak homolog değildir.

Bazen kuş, yarasa ve kelebek kanatları nda olduğu gibi iki organizmanın yakınsak evrimin bir sonucu olarak özellikleri paylaştığı açıktır, ancak diğer zamanlarda daha az belirgindir. Bilim adamları, özelliklerin benzer olup olmadığını ve bu nedenle yakınsak evrim in veya homolog ve ortak ataların sonucu olup olmadığını belirlemek için, söz konusu organizmaların DNA dizilerini inceleyebilirler.

Yunuslar ve birçok yarasa gezinmek ve avlanmak için ekolokasyon kullanır. DNA dizisi verileri, yüksek frekanslı işitme yi ğeşine göre farz olan memeli kokleasında bir proteini kodlayan Prestingeninin, daha az ilişkili yarasalar arasında ve yunuslarda benzer bir şekilde yakınsak bir şekilde evrimleştiğini göstermiştir.

Farklı türlerdeki yapısal olarak benzer toksinler ve zehirler, DNA dizisi verilerinin bir özelliğin benzer mi yoksa homolog mu olduğunu belirlemek için kritik olduğu başka bir örnek sağlar.


Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter