Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

32.1: Nüfus Genetiği Nedir?

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Nüfus Genetiği Nedir?
 

32.1: Nüfus Genetiği Nedir?

Bir popülasyon aynı anda yaşayan ve aynı bölgede etkileşim aynı türün üyeleri oluşur. Bir popülasyondaki bireyler ürediğinde, genlerini yavrularına aktarabilirler. Bu genlerin çoğu polimorfiktir, yani birden fazla varyantta meydana gelir. Bir genin bu tür varyasyonları alel olarak adlandırılır. Bir popülasyondaki tüm alellerin kolektif kümesi gen havuzu olarak bilinir.

Belirli bir genin bazı alelleri yaygın olarak görülebilirken, diğer varyantlara çok daha düşük bir frekansta rastlanabilir. Gen havuzları statik değildir. Gen havuzundaki alellerin sıklığı ve oluşumu zaman içinde değişebilir. Örneğin, alel frekansları rastgele mutasyonlar, doğal seçilim, göç ve şans nedeniyle değişir.

Popülasyon genetiği popülasyonlar içindeki ve popülasyonlar arasındaki genetik değişimi ve nesiller boyunca alel frekanslarında ki değişiklikleri inceler. Popülasyon genetikçileri popülasyondaki alel frekanslarını araştırmak ve tahmin etmek için matematiksel modeller kullanırlar.

Karşılaştırmalı Popülasyon Genetiği ve Etkileri

Doğal popülasyonların gen havuzları önemli ölçüde değişebilir. Popülasyon genetiğinin bir amacı, aynı türün farklı popülasyonları arasındaki genetik varyasyonu belirlemektir. Bu tür varyasyonların incelenmesi, türlerin sağlığı, evcilleşme, yönetim ve koruma açısından etkileri vardır. Örneğin, artan kentleşme giderek doğal manzaraları parçalarve doğal popülasyonların habitat kaybına, bölünmesine ve izolasyonuna yol açmaktadır. Farklı popülasyonların genetik yapısının karşılaştırılması gen akışı hakkında bilgi verebilir ve yaban hayatı popülasyonlarının korunması için önemlidir. Nesli tükenmekte olan türlerin gen havuzunu anlamak, küresel ekosistemdeki biyolojik çeşitliliğin korunması açısından çok önemlidir.

İnsan Sağlığı ve Nüfus Genetiği

Popülasyon genetiği, insan popülasyonları içindeki ve içindeki genetik varyasyonu araştırmak için de kullanılabilir. Alel frekansları arasındaki farklılıklar, Aşkenaz Yahudisi popülasyonundaki Tay-Sachs hastalığı veya Akdeniz popülasyonlarında beta-talasemi gibi bazı kalıtsal hastalıkların oluşumundaki değişimin altında yatan farklılıklardır.

Popülasyon genetiği diğer insan özelliklerinin genetik temelini anlamak için de kullanılır. Örneğin, popülasyon genetiği doğal seçilimin doğuştan gelen bağışıklığı, vücut yüksekliğini ve uzun ömürlülüğü nasıl şekillendirdiğini incelemek için kullanılmıştır.


Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter